ISO løfter klima i ledelsessystemstandarder

31 ledelsessystemstandarder har fått to tilføyelser for å ivareta klimaendringsaspekter. TIlføyelsene vil bli inkludert i alle relevante framtidige standarder, men i første omgang kommer de som tilleggsdokumenter (Amendment) til de eksisterende standardene.

Publisert
Spire i ørkenlandskap
Foto: iStock

I september 2021 vedtok International Organization for Standardization (ISO) å bidra til å bekjempe klimapåvirkninger gjennom standarder. Forpliktelsen ble nedfelt i The London Declaration om klimaendringer. Som ett av tiltakene har ISO besluttet å foreta to tilføyelser i en rekke ledelsessystemstandarder. 

Tilføyelsene vil bli inkludert i alle relevante nye og reviderte standarder, og vil bli innført i form av en endring (Amendment) for eksisterende ledelsessystemstandarder. Tilleggsdokumentet med endringen ligger under Rettelser og tillegg på produktsidene til de aktuelle standardene på standard.no. Tilføyelsene reflekterer ISOs «Climate Action» forpliktelser, og formålet er å sørge for at klimarelaterte forhold tas inn ved vurdering av effektiviteten til et ledelsessystem.  

Det blir understreket at klimaendringene kan ha forskjellig påvirkning på hvert av elementene i ledelsessystemet, men hovedformålet er at de potensielle effektene av klimaendringer alltid vurderes.

De delene som endres med tilføyelsene, kapittel 4.1 og 4.2, beholder sitt overordnede meningsinnhold. Det framgår allerede at organisasjoner skal vurdere alle eksterne og interne forhold som kan påvirke effektiviteten av ledelsessystemet. De nye tilføyelsene sikrer at klimaendring faktisk blir vurdert i forbindelse med ledelsessystemer og anerkjenner at klima er en ekstern faktor av så stor betydning for samfunnet at det må kreves at organisasjoner vurderer faktoren nå. 

Hvordan få tilgang til tilleggene

Endringene foreligger som egne dokumenter på standard.no, og er tilknyttet den enkelte standard som et tillegg på produktsiden under Rettelser og tillegg. For alle rene ISO-standarder foreligger alle tilleggene på standard.no. For nasjonale adopsjoner (som NS-EN ISO og NS-ISO) blir tilleggene publisert etter hvert som de fastsettes av hhv. CEN (EN) og Standard Norge (NS). Det kan derfor ta noe tid før alle tillegg til nasjonalt adopterte standarder foreligger på våre nettsider. 

For standarder du har i et abonnement, trenger du ikke foreta deg noe. Tillegget er tilknyttet standarden og du får tilgang til dokumentet ved å klikke Åpne på tillegget via produktsiden til hver enkelt standard.  

Har du kjøpt standarden som et enkeltkjøp (online lesetilgang, trykket og innbundet, e.l.) må du selv anskaffe endringen. Gå inn på produktsiden til den aktuelle standarden og “kjøp” tillegget ved å legge dokumentet til i handlevognen og gjennomfør kjøpsprosessen. Tilleggene skal være kostnadsfritt tilgjengelige (OBS: I noen tilfeller kan det ha skjedd en feil ved at tilleggene vises med en pris eller at man må be om pris. Kontakt oss på salg@standard.no så hjelper vi deg med dette).  

Hva har dette å si for sertifiserte organisasjoner? 

Sertifiserte organisasjoner bør sikre at de har vurdert klimaendringer og -risikoer i utvikling, vedlikehold og effektivitet av sine egne ledelsessystemer.  

Den generelle intensjonen med kravene i standardene forblir uendret, og tilleggene blir behandlet som en avklaring snarere enn et nytt krav. Derfor anses det at et fullstendig overgangsprogram ikke er nødvendig i dette tilfellet, sier IAF and ISO Publish Joint Communiqué.

Standardene som får det nye tillegget

Her er en liste over ledelsessystemstandardene som får det nye tillegget:

 • ISO 14298:2021 Graphic technology — Management of security printing processes
 • ISO 16000-40:2019 Indoor air — Part 40: Indoor air quality management system
 • ISO 22163:2023 Railway applications — Railway quality management system — ISO 9001:2015 and specific 
  requirements for application in the railway sector
 • ISO 22301:2019 Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements
 • ISO 28000:2022 Security and resilience — Security management systems — Requirements
 • ISO 29001:2020 Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management 
  systems — Requirements for product and service supply organizations
 • ISO 30301:2019 Information and documentation — Management systems for records — Requirements
 • ISO 34101-1:2019 Sustainable and traceable cocoa — Part 1: Requirements for cocoa sustainability management 
  systems
 • ISO 35001:2019 Biorisk management for laboratories and other related organisations
 • ISO 37301:2021 Compliance management systems — Requirements with guidance for use
 • ISO 46001:2019 Water efficiency management systems — Requirements with guidance for use
 • ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management 
  systems — Requirements
 • ISO 21401:2018 Tourism and related services — Sustainability management system for accommodation 
  establishments — Requirements
 • ISO 30401:2018 Knowledge management systems — Requirements
 • ISO 50001:2018 Energy management systems — Requirements with guidance for use
 • ISO/IEC 20000-1:2018 Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements
 • ISO 19443:2018 Quality management systems — Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS) International Organization for Standardization ISO internal ID 4
 • ISO/IEC 19770-1:2017 Information technology — IT asset management — Part 1: IT asset management systems — Requirements
 • ISO 21001:2018 Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use
 • ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use
 • ISO 41001:2018 Facility management — Management systems — Requirements with guidance for use
 • ISO 44001:2017 Collaborative business relationship management systems — Requirements and framework
 • ISO 14001:2015 Environmental management systems — Requirements with guidance for use
 • ISO 15378:2017 Primary packaging materials for medicinal products — Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP)
 • ISO 18788:2015 Management system for private security operations — Requirements with guidance for use
 • ISO 21101:2014 Adventure tourism — Safety management systems — Requirements
 • ISO 22000:2018 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain
 • ISO 37101:2016 Sustainable development in communities — Management system for sustainable development — Requirements with guidance for use
 • ISO 39001:2012 Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use
 • ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use
 • ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements