IFC 4.3 er vedtatt som ISO-standard

IFC 4.3 nå er formelt godkjent og publisert som en internasjonal standard, ISO 16739-1. Standarden sikrer at det er mulig å utveksle og lagre BIM-modeller på et åpent format. Denne utgaven er utvidet slik at den også omfatter infrastruktur.

Publisert
Tegning av hus med forskjellige lag og mål
Foto: iStock

IFC, som står for Industry Foundation Classes, er en betegnelse for åpne formater som gjør informasjonsutveksling i byggebransjen enklere og mer oversiktlig gjennom hele byggverkets livssyklus. IFC er et "felles språk", og målet er sømløst samarbeid mellom ulike fagfolk, programvareløsninger og -systemer.
IFC ble første gang utgitt som ISO-standard i 2013. I 2016 ble den også utgitt som europeisk standard (EN) og dermed også som Norsk Standard NS-EN ISO 16739-1:2016.
Standarden ble opprinnelig utviklet til å omfatte bygninger. Den har nå blitt utvidet slik at den også omfatter infrastruktur som vei, bane, bruer og havner). En utvidelse som også skal omfatte tuneller, er under utvikling.

Norske eksperter med i arbeidet

Den nye utgaven av standarden har tittelen ISO 16739-1:2024 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries — Part 1: Data schema. Den er utviklet av buildingSMART International med bred deltakelse fra internasjonalt fagmiljø i tett samarbeid med ledende programvareselskaper. Norske eksperter fra buildingSMART-miljøet i Norge har vært aktivt med i arbeidet. Spesielt har buildingSMART Norge vært aktive med innspill til utviklingen av versjonen IFC 4.3 uttaler domeneleder Jan Erik Hoel som jobber i Trimble.

I 2022 ble standarden sendt til ISO og CEN for godkjenning og mulig utgivelse som internasjonal og europeisk standard Det kom inn en rekke kommentarer som ble løst i et tett samarbeid mellom eksperter fra buildingSMART, CEN og ISO. Standarden har nå vært igjennom alle kvalitetssikringsrutiner og ble publisert 22. mars. Den vil også fastsettes og publiseres som Norsk Standard, NS-EN ISO 16739-1:2024.

Tett samarbeid med programvareutviklere

"Miljøene rundt samferdsel og annen infrastruktur i Norge har for alvor tatt åpen BIM-standardene til seg. Det er derfor svært positivt at vi nå får en IFC-versjon som er optimalisert for deres bruk", sier Steen Sunesen, leder av buildingSMART Norge. "Tatt i betraktning at dette er en internasjonal standard utviklet av fageksperter fra hele verden har utviklingen vært svært effektiv. IFC 4.3-standarden er utviklet i tett samarbeid med programvareutviklerne, så det bør ikke ta lang tid før vi ser buildingSMART-sertifisert programvare for IFC 4.3", legger Sunesen til.

"Bane NOR har bidratt i utviklingen jernbanedelen i standarden gjennom arbeidet i buildingSMART International. Bane NOR kommer til å still krav til bruk av IFC 4.3 framover, og har en beslutning i utbyggingsdivisjonens ledergruppe om dette. Videre er Bane NORs KIM (krav til informasjonsmodellering) bygget på denne standarden. Vi ser ferdigstillelsen av standarden som et stort fremskritt for BEA-sektoren, og det vil bistå oss i vårt arbeid med informasjonsstandardisering", uttaler Kristin Lysebo, leder av seksjon BIM og geomatikk i Bane NOR.

Standard Norge leder sekretariatet i BIM-komiteene

"Det er en viktig milepæl at IFC 4.3 som også omfatter infrastruktur nå publiseres som en ISO-standard", sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. "Standard Norge leder sekretariatet i BIM-komiteene i både CEN og ISO. Sammen med norsk ledelse av komiteene har det gitt Norge en unik mulighet til å påvirke utviklingen av BIMstandardiseringen i Europa og internasjonalt. Dette har gitt muligheter for både næringen og forvaltningen i Norge og bidrar til at BIM-standardiseringen støtter norske interesser. BIM-standarder er viktig for å fremme bærekraftig bygging og redusere bygningers miljømessige fotavtrykk ved å gjøre det mulig å evaluere og optimalisere bygningers bærekraftige ytelse gjennom hele livssyklusen".

Gjennom en egen copyrightavtale med ISO publiseres IFC 4.3 åpent på buildingSMART International sin nettside. Når standarden har kommet som Norsk Standard, NS-EN ISO 16739-1:2024, kan den også kjøpes i Standard Norge sin nettbutikk.