Bidra til internasjonale rammer for implementering av ESG-prinsipper

ISO utvikler et dokument (IWA) som vil sette rammer for implementering og rapportering av ESG-prinsipper. Du kan påvirke innholdet ved å delta i utviklingen av dokumentet eller ved å kommentere på første utkast innen 17. juni.

Publisert
Mennesker sitter i møte
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

ESG-prinsipper er retningslinjer som investorer og selskaper bruker for å vurdere og forbedre bærekraft og etisk praksis innenfor tre hovedområder: miljø (Environmental), sosialt ansvar (Social) og styring (Governance).

ISO Technical Management Board (TMB) har identifisert behov for et overordnet rammeverk for implementering og rapportering av ESG-prinsipper, og det er foreslått en ISO-standard på området. 

Før standardiseringsarbeidet kan starte, utarbeides det en International Workshop Agreement, kalt IWA 48, som skal gi rammeverk for implementering av ESG-prinsipper. Arbeid med en IWA gjennomføres raskere enn utarbeiding av en standard, og en IWA kan brukes som en midlertidig løsning før den eventuelt brukes i utviklingen av en fullverdig ISO-standard.

Delta i arbeidet

IWA 48 vil videreutvikles gjennom ISO workshoper, hvor de første vil finne sted 8. og 10. juli 2024, med flere møter i august og september.
Man kan kommentere på første utkast fram til 17. juni 2024.

Du kan delta i arbeidet gjennom ISOs workshoper, eller ved å kommentere på første utkast. For å sikre norsk innflytelse på IWA 48, oppfordrer vi eksperter til å melde sin interesse til Anne Marthe Følsvik Garseth eller Lasse Mortensen innen 14. juni.

Du kan lese mer om arbeidet her: Informasjon om rammeverk

Europeiske og internasjonale standarder

EU har utviklet egne standarder for ESG-rapportering gjennom European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Disse vil gjelde for selskaper i EU/EØS-området. Samtidig ser vi at det er behov for internasjonale standarder på området, både for globale selskaper og for å sikre harmonisering på tvers av regioner. IWA 48 og den kommende ISO-standardiseringen vil derfor være et viktig supplement til EU-standardene.