IWA 42: Internasjonal veileder for netto nullutslipp

Denne internasjonale veilederen er et verktøy for beslutningstakere og alle som jobber for å redusere klimagassutslipp. Den kan brukes på alle nivåer, fra lokale virksomheter til nasjonale myndigheter. Veilederen er tilgjengelig for gratis nedlasting.

Oversiktsbilde av skog strand og sjø
Foto: iStock

Mer enn 1200 eksperter fra over 100 land har deltatt i utviklingen av dokumentet, IWA 42, som formelt er en workshopavtale (workshop agreement). Veilederen ble lansert på COP 27 i november 2022 og gir prinsipper og anbefalinger for å muliggjøre en felles, global tilnærming for å oppnå netto nullutslipp av klimagass for virksomheter.

IWA 42 gir veiledning om hva myndigheter, virksomheter og organisasjoner kan gjøre for å effektivt bidra i en global innsats for å begrense oppvarmingen til 1,5 °C. Veilederen gir virksomheter en mulighet til å bidra til å redusere klimagassutslippene ved å ha netto nullutslipp.

Veilederen ble bestilt av Our 2050 World, som er et globalt samarbeid for å øke innsatsen for netto nullutslipp gjennom standarder. Samarbeidet omfatter ISO, Race to Zero-kampanjen og FNs klimakonvensjons globale innovasjonshub.

Relevante standarder

Se alle produkter