Produktkatalogen

13.080.30 - Jordas biologiske egenskaper

NS ICS 13.080.30

Standardsamling

NOK 5 464,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 13.080.30: Jordas biologiske egenskaper

Språk: Ukjent

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
 
line separator
Produkter (60)

NOK 450,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Bestemmelse av mikrobiologisk biomasse i jord - Del 1: Substratindusert respirasjonsmetode (ISO 14240-1:1997)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Bestemmelse av mikrobiologisk biomasse i jord - Del 2: Gassekstraksjonsmetode (ISO 14240-2:1997)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Laboratoriemetoder for bestemmelse av mikrobiell jordrespirasjon (ISO 16072:2002)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Effekt av forurensende stoffer på insektlarver (Oxythyrea funesta) - Bestemmelse av akutt forgiftning (ISO 20963:2005)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Biologiske metoder - Kronisk forgiftning i høyere planter (ISO 22030:2005)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 17512-2:2011

Standard

NOK 1 443,00 (eks. mva)

Soil quality — Avoidance test for determining the quality of soils and effects of chemicals on behaviour — Part 2: Test with collembolans (Folsomia candida)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-09-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Prøvetaking av jordinvertebrater - Del 2: Prøvetaking og ekstraksjon av mikto-artropoder (Collembola og Acarina) (ISO 23611-2:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Prøvetaking av jordinvertebrater - Del 4: Prøvetaking, ekstraksjon og bestemmelse av nematoder som lever i jord (ISO 23611-4:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 23611-5:2011

Standard

NOK 951,00 (eks. mva)

Soil quality — Sampling of soil invertebrates — Part 5: Sampling and extraction of soil macro-invertebrates

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-11-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 11269-2:2012

Standard

NOK 1 832,00 (eks. mva)

Soil quality — Determination of the effects of pollutants on soil flora — Part 2: Effects of contaminated soil on the emergence and early growth of higher plants

SpråkEngelskUtgave: 3 (2012-01-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 11269-1:2012

Standard

NOK 1 443,00 (eks. mva)

Soil quality — Determination of the effects of pollutants on soil flora — Part 1: Method for the measurement of inhibition of root growth

SpråkEngelskUtgave: 2 (2012-02-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 15685:2012

Standard

NOK 951,00 (eks. mva)

Soil quality — Determination of potential nitrification and inhibition of nitrification — Rapid test by ammonium oxidation

SpråkEngelskUtgave: 2 (2012-07-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 14238:2012

Standard

NOK 951,00 (eks. mva)

Soil quality — Biological methods — Determination of nitrogen mineralization and nitrification in soils and the influence of chemicals on these processes

SpråkEngelskUtgave: 2 (2012-07-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 23611-6:2012

Standard

NOK 2 454,00 (eks. mva)

Soil quality — Sampling of soil invertebrates — Part 6: Guidance for the design of sampling programmes with soil invertebrates

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-09-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 17155:2012

Standard

NOK 1 443,00 (eks. mva)

Soil quality — Determination of abundance and activity of soil microflora using respiration curves

SpråkEngelskUtgave: 2 (2012-09-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 11268-1:2012

Standard

NOK 1 443,00 (eks. mva)

Soil quality — Effects of pollutants on earthworms — Part 1: Determination of acute toxicity to Eisenia fetida/Eisenia andrei

SpråkEngelskUtgave: 2 (2012-10-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 11268-2:2012

Standard

NOK 1 832,00 (eks. mva)

Soil quality — Effects of pollutants on earthworms — Part 2: Determination of effects on reproduction of Eisenia fetida/Eisenia andrei

SpråkEngelskUtgave: 2 (2012-10-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Bestemmelse av forurensende stoffers virkning på jordflora - Del 1: Metode for å måle veksthemming i røtter (ISO 11269-1:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Bestemmelse av forurensende stoffers virkning på jordflora - Del 2: Virkningen av kontaminert jord på utviklingen av tidlig vekst hos høyere planter (ISO 11269-2:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Prøvetaking av jordinvertebrater - Del 5: Prøvetaking og ekstraksjon av makroinvertebrater i jord (ISO 23611:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 29200:2013

Standard

NOK 1 443,00 (eks. mva)

Soil quality — Assessment of genotoxic effects on higher plants — Vicia faba micronucleus test

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-08-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Prøvetaking av jordevertebrater - Del 6: Retningslinjer for utforming av prøvetakingsprogrammer for jordevertebrater (ISO 23611-6:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 16387:2014

Standard

NOK 1 832,00 (eks. mva)

Soil quality — Effects of contaminants on Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) — Determination of effects on reproduction

SpråkEngelskUtgave: 2 (2014-01-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 11267:2014

Standard

NOK 1 832,00 (eks. mva)

Soil quality — Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil contaminants

SpråkEngelskUtgave: 2 (2014-02-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Biologiske metoder - Bestemmelse av nitrogenmineralisering og nitrifikasjon i jord og påvirkning av kjemikalier på disse prosessene (ISO 14238:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Virkninger av forurensende stoffer på Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Bestemmelse av virkninger på reproduksjon (ISO 16387:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Jordforurensende stoffers hemming av reproduksjon hos Collembola (Folsomia candida) (ISO 11267:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 11268-3:2014

Standard

NOK 1 443,00 (eks. mva)

Soil quality — Effects of pollutants on earthworms — Part 3: Guidance on the determination of effects in field situations

SpråkEngelskUtgave: 2 (2014-10-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 16198:2015

Standard

NOK 2 454,00 (eks. mva)

Soil quality — Plant-based test to assess the environmental bioavailability of trace elements to plants

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-01-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Plantebasert prøving for å bestemme den miljømessige biologiske tilgjengeligheten av sporstoffer for planter (ISO 16198:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Forurensende stoffers virkning på meitemark - Del 1: Bestemmelse av akutt forgiftning på Eisenia fetida / Eisenia andrei (ISO 11268-1:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Forurensende stoffers virkning på meitemark - Del 2: Bestemmelse av virkninger på reproduksjon av Eisenia fetida / Eisenia andrei (ISO 11268-2:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Forurensende stoffers virkning på meitemark - Del 3: Veiledning i bestemmelse av virkninger under frilandsforhold (ISO 11268-3:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 17601:2016

Standard

NOK 2 143,00 (eks. mva)

Soil quality — Estimation of abundance of selected microbial gene sequences by quantitative PCR from DNA directly extracted from soil

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-01-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 18311:2016

Standard

NOK 1 443,00 (eks. mva)

Soil quality — Method for testing effects of soil contaminants on the feeding activity of soil dwelling organisms — Bait-lamina test

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-01-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 18187:2016

Standard

NOK 1 832,00 (eks. mva)

Soil quality — Contact test for solid samples using the dehydrogenase activity of Arthrobacter globiformis

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-04-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 18763:2016

Standard

NOK 1 832,00 (eks. mva)

Soil quality — Determination of the toxic effects of pollutants on germination and early growth of higher plants

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Metode for å prøve virkninger av jordforurensende stoffer på næringsinntak hos organismer som lever i jord - Bait-lamina-prøving (ISO 18311:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Kontaktprøving for kompakte prøver med bruk av dehydrogenaseaktivitet i Arthrobacter globiformis (ISO 18187:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Estimering av hyppighet av utvalgte mikrobielle gensekvenser ved kvantitativ PCR fra DNA direkte ekstrahert fra jord (ISO 17601:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Prøvetaking av jordinvertebrater - Del 1: Håndsortering og ekstraksjon av meitemark (ISO 23611-1:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Effekter av forurensende stoffer på unge landsnegler (Helicidae) - Bestemmelse av effekten på vekst ved jordforurensning (ISO 15952:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 23611-2:2006

Standard

NOK 951,00 (eks. mva)

Soil quality — Sampling of soil invertebrates — Part 2: Sampling and extraction of micro-arthropods (Collembola and Acarina)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-02-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av akutt toksisitet til marine og estuarine sedimenter for amfipoder (ISO 16712:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 23611-4:2007

Standard

NOK 1 832,00 (eks. mva)

Soil quality — Sampling of soil invertebrates — Part 4: Sampling, extraction and identification of soil-inhabiting nematodes

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-11-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 17512-1:2008

Standard

NOK 1 832,00 (eks. mva)

Soil quality — Avoidance test for determining the quality of soils and effects of chemicals on behaviour — Part 1: Test with earthworms (Eisenia fetida and Eisenia andrei)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-11-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 832,00 (eks. mva)

Soil quality — Effects of pollutants on mycorrhizal fungi — Spore germination test

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-10-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 951,00 (eks. mva)

Soil quality — Determination of soil microbial diversity — Part 1: Method by phospholipid fatty acid analysis (PLFA) and phospholipid ether lipids (PLEL) analysis

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Prøvetaking av jordinvertebrater - Del 3: Prøvetaking og jordekstraksjon av enchytraider (ISO 23611-3:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 11266:1994

Standard

NOK 656,00 (eks. mva)

Soil quality — Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under aerobic conditions

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-09-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>

Salg og support

Kundestøtte

Telefon: +47 67 83 87 00

Åpningstider telefon: man-fre 8-16 (support 8-12)