Norske brikkeutstedere

Her kan du laste ned en PDF med oversikt over norske brikkeutstedere/bomveiselskaper som er registrert etter NS-EN ISO 14816.

Oversikten viser CS1-nummer (ID) for selskaper som skal drive med utstedelse av brikker til:

  • Brukere av adgangskontrollsystemer
  • Kortutstedelse i prosjektet Elektronisk Billettering i Trøndelag
  • Utstedere av brikker for bomveier (bomveiselskaper)
    Nummer skal registreres hos Standard Norge eller hos representant utpekt av denne.

Forespørsel om registrering sendes til Standard Norge – info@standard.no.

Norske brikkeutstedere registrert etter NS-EN ISO 14816 (oversikt per 19. oktober 2022).