Flere utgivelser av samme standard

Noen ganger utgis en standard flere ganger med forskjellige prefiks, som NS-ISO/IEC og NEK ISO/IEC. Innholdet i dokumentene er det samme.

Noen standarder gis ut som et samarbeid mellom flere standardiseringsorganisasjoner, slik som ISO/IEC og NS-EN ISO. Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite kan også fastsette ISO/IEC-standarder og da kan det forekomme flere utgivelser av samme standard, som NS-EN ISO/IEC (eller NS-ISO/IEC) og NEK ISO/IEC. Innholdet i dokumentene er det samme.

Et eksempel på dette, er NS-EN ISO/IEC 27001:2023 og NEK EN ISO/IEC 27001:2023.

Les også hva forkortelsene på standardene står for