Generelt

Standard Online har faste priser på de varer og tjenester som tilbys. Priser er oppgitt eksklusiv mva og ekspedisjonsomkostninger. Ved større forsendelser per post er beløpet høyere. Standard Onlines betalingsbetingelser er 20 dager fra fakturadato. Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr.

Merking av faktura

Dersom bestiller vil ha PO nr/bestillingsnr. eller annen informasjon påført faktura fra Standard Online må dette oppgis ved bestilling.

Ansvar for feil i standarder

Alle våre leveranser er basert på en elektronisk original vanligvis i pdf-format, enten sluttleveransen er elektronisk eller på papir. Alle hensyn er tatt for at pdf-filene er laget i henhold til Adobes spesifikasjoner. Standard Online kan ikke påta seg ansvar dersom de ikke vises eller skrives ut korrekt på kundens utstyr. Standard Online AS selger produkter produsert av andre og har ikke ansvar for innholdet i standardene. Vi er heller ikke ansvarlig for feil og kostnader som måtte oppstå som følge av bruken av standardene.

Elektronisk leveranse av standarder på papir

Dersom man bestiller leveranse som pdf-fil for utskrift på egen skriver, leveres filen umiddelbart til kundens "Min side". PDF-format benyttes. Derfra kan den skrives ut i det antall eksemplar som er bestilt. Varen er tilgjengelig for utskrift i 7 dager etter kjøpstidspunktet. Etter utskrift blir filene slettet fra "Min side". Filene kan ikke permanent lagres lokalt på din PC. Faktura sendes per post.