Avtale om abonnement

Avtale om abonnement inneholder informasjon og betingelser for de forskjellige tjenestene/produktene avtalen kan omfatte.

Selv om avtalen på tidspunktet for inngåelse ikke omfatter alle tjenestene/produktene, åpnes det for at kjøper kan legge til disse etter behov. Det forutsettes at kjøper setter seg inn i det enkelte vedleggs betingelser før tjenesten tas i bruk. Vedleggene oppdateres med jevne mellomrom etterhvert som det tilkommer nye muligheter og tjenester. Oversikt over den til enhver tid gjeldende informasjon om vedleggene, samt priser på de forskjellige produktene finnes på siden "Oversikt over betingelser".