Angrerett for forbruker

Etter angrerettloven kan forbrukere ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) av varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren, gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte.

Standard Online produserer standardene ved bestilling. Dette bidrar til at vi ikke produserer mer enn vi selger. På den måten sparer vi også miljøet. Fordi varene produsere på bestilling tar vi dem ikke i retur.

Er du forbruker har du spesielle rettigheter, du har 14 dagers angrerett. Men den kan begrenses. Er varen laget spesielt for deg må du dekke kostnader til faktisk utført arbeid og medgåtte materialer, fordi produksjonen er igangsatt før angreretten går ut. Da prosessen er helt automatisert kan vi dessverre ikke utsette produksjonen. Bestiller du standarder hos oss som skal trykkes kan angreretten være begrenset. Bestiller du standarder som du skal skrive ut selv er angreretten brutt i det standarden skrives ut.

Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten kan du skrive ut skjemaet under og sende til oss sammen med varen(e).

Skjema om angrerett (PDF)