Hvordan si opp hele eller deler av abonnementet

Oppsigelse av hele eller deler av abonnementet må varsles oss skriftlig vie epost på salg@standard.no innen 31. oktober året før endringene skal tre i kraft. Du vil da motta en bekreftelse på endringen/oppsigelsen. Standardene vil være tilgjengelige i abonnementet ut året før de tas ut. Det er kun administrator som kan gjøre endringer/si opp abonnementet.