Får ikke lagt til utenlandske standarder i abonnementet

Når det gjelder en del utenlandske standarder, må vi innhente pris fra vår leverandør før vi kan åpne tilgangen. Eks. API, ASME, BS, IEEE. Send derfor forespørsel til salg@standard.no