Standard Morgen: Fasenormen har tatt steget inn i Norsk Standard 

Den norske standarden, NS 3467 Steg og leveranser i byggverkets livsløp, beskriver ti standardiserte steg i det totale livsløpet, fra behovet for et byggverk oppstår, til byggverket avvikles eller ombrukes. Frokostmøtet var opprinnelig planlagt holdt før jul, men er utsatt til 2024. Ny dato er ikke besluttet enda.

Kontorbygg ved elv og grønne trær
Foto: Standard Norge
Tid: Utsatt, og ny dato er ikke besluttet
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til dem som melder seg på)
Påmelding: Se lenger ned på siden
 
Målet med NS 3467 er å bidra til bedre informasjonsflyt og lavere risiko. Partene skal benytte sammenfallende begreper og terminologi på en ensartet måte for å bidra til økt forståelse av hvilke beslutninger som bør fattes når, og hvilken informasjon som bør foreligge for å fatte disse på riktig grunnlag.
 
Bakgrunnen for å ta skrittet fra fasenorm til Norsk Standard er behovene for harmonisering med steg- og faseinndelingen i internasjonale bransjenormer. Det er både tilpasning til statens prosjektmodell, større nyansering av modellmodenhetsindeksen (MMI), og samordning med relevante norske og internasjonale standarder. MMI beskriver modningsgraden av objektene i BIM-modeller ved bruk av omforente tallkoder som er tilpasset prosjektet, og reguleringsprosessene er plassert inn i steginndelingen for å synliggjøre gjensidig avhengighet mellom prosessene.
 
Det er flere vesentlige endringer fra fasenormen beskrevet i Bygg21 til NS 3467. Antall faser eller steg er økt til fra 8 til 10 steg. Idéfasen er delt i to for å harmonere med Statens prosjektmodell, og «Bearbeiding av valgt konsept» er delt i «Skisseprosjektering» og «forprosjektering».
 
Standarden gjelder for byggverk av alle størrelser og med alle grader av kompleksitet, i både offentlig og privat regi, og er uavhengig av gjennomføringsmodell.
 

Program

 • Velkommen
  Einar Morten Lassesen, Standard Norge (møteleder)
 • Digital overrekkelse av NS 3467 til den norske byggenæringen
  Tone Tellevik Dahl, adm. direktør, Norsk Eiendom
 • Fasenormen har tatt steget inn i Norsk Standard
  Siri Heyerdahl Augdal Haugstad, Cowi AS, representerer RIF og leder av standardiseringskomiteen 
 • Hvordan bruke den nye NS 3467
  Lars Jarle Nore, Arkitektbedriftene
 • Mer om innholdet i NS 3467
  Ole Jonny Klakegg, NTNU
 • Behovet av standarden i prosjekt
  Heidi Rønning, Hustavika kommune, Bygg og Eiendom
 • Spørsmål og kommentarer
 • Oppsummering
  Tania Wåge Leporowski, Standard Norge

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men du må melde deg på for å få tilgang. Alle som er påmeldt får tilsendt en lenke til møtet en dag eller to før webinaret.

Påmelding til frokostmøte (mulighet for påmelding blir åpnet så snart nytt tidspunkt er besluttet)

Har du spørsmål til dette arrangementet kan du kontakte Standard Norge på info@standard.no.

Relevante standarder

Se alle produkter
Bærekraftshjulet - FNs bærekraftsmål

Standarder bidrar til å nå FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Les mer