Trenger vi flere standarder for BPA?

Interessenter har kontaktet Standard Norge med ønske om flere standarder knyttet til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 14. mars inviterte vi til åpent innspillsmøte, og her kan du finne innspillsskjema, presentasjoner og tilleggsfiler som presentert i møtet. Det ble ikke gjort opptak.

En gutt i rullestol som mottar BPA-tjeneste
Foto: iStock

Frokostmøtet ble satt opp for leverandører, BPA-brukere, pårørende, kommuner, interesseorganisasjoner, myndigheter og andre interessenter.

Det har tidligere blitt beskrevet en del utfordringer knyttet til BPA-tjenester, både hvordan lovverket tolkes og hva som inngår og ikke inngår i BPA. Vi har derfor mottatt henvendelser om at det er flere områder innenfor BPA som er ønskelig å standardisere. Noen ønsker standarder på et litt overordnet plan for BPA-tjenester, mens andre ønsker standarder for mer spesifikke områder som f.eks. beslutning, leveranse og bruk av BPA. I begge tilfellene er det snakk om standardisering av områder hvor aktørene mener det kan gi stor kvalitetsbedring og -gevinst. Noen av forslagene som kommet er: 

  • Kontraktsoppfølgingen med tjenesteleverandører av BPA
  • Verktøy og krav for saksbehandling
  • Rutiner og dokumentasjon
  • Opplæring og faglig oppdatering av assistenter i BPA

På frokostmøtet ønsket vi innspill på hvor interessante disse forslagene er, men vi ønsket også andre behov, ønsker og forslag velkomne. 

Program

På møtet ble det diskutert hvordan standarder utarbeides (standardiseringsprosessen), og det ble også presentert innspill fra interessenter på områder som ønsker standardisering. 

En viktig del av møtet var å få innspill fra interessenter på BPA-feltet. Vi håper å legge fram plan for oppstart av et standardiseringsprosjekt før sommeren 2024, på et område mange interessenter kan enes om. Er det grunnlag for oppstart av mer enn ett prosjekt kan det også bli aktuelt.

Presentasjoner

Innspillsskjema

Dersom du ikke fikk presentert dine innspill under møtet, kan du registrere innspill gjennom dette skjemaet: Innspillsskjema

Frist for å komme med dine innspill: fredag 5. april kl.1600

Tilleggsfiler

Under innspillsmøtet ble det presentert en tilleggsfil med oversikt fra SSB om timer som brukes til omsorgstenester i løpet av året. Etter møtet fikk Standard Norge tilsendt filen, men vi har ikke behandlet eller gjort endringer på denne.

Oversikt fra SSB