Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer på høring

To nye standarder for kjøp av byggevarer er på høring fram til 1. mars. 1. februar 2024 inviterte vi til høringsmøte hvor det ble informert om innholdet i de to standardene og hva vi spesielt ønsket å få tilbakemelding på under høringen.

diverse planker i matt tre

Standarden NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer ble sist utgitt i 2008. De to siste årene har vi jobbet med en revisjon av standarden.

Under revisjonen har økt grad av digitalisering og elektronisk handel blitt tatt hensyn til. På tilsvarende måte har ulike miljømessige aspekter ved kjøp og salg av byggevarer blitt vurdert. Dagens standard dekker både ordinært kjøp og tilvirkningskjøp, men inneholder få eller ingen særregler for sistnevnte kjøpsforhold. Arbeidet med å lage nye regler har vist at det er nødvendig å skille mellom disse tilfellene. Kravene til partene vil være ganske forskjellig om et produkt skal spesialtilvirkes for kjøper eller om kunden kjøper hyllevare. Dessuten vil det ganske ofte være slik at selger står for monteringen av produktene når avtalen gjelder tilvirkning av varen.

På bakgrunn av dette er det derfor to standarder som nå er ute til høring, en for salg av hyllevarer (prNS 8411) og en for salg av tilvirkede produkter (prNS 8412).

Formålet med de nye reviderte kontraktene er å bidra til en tydeliggjøring av ansvarsforhold og å redusere konflikter mellom partene. Kontraktstandardene vil kunne medføre en bedre og mer transparent konkurranse på like vilkår.

Revisjonen er gjort av standardiseringskomiteen SN/K 262 Kjøp av byggevarer.

Video

Her kan du se opptak av frokostmøtet

Presentasjoner

Gi dine tilbakemeldinger

Du kan lese igjennom høringsforslaget i vårt høringssystem under benevnelsen prNS 8411 og prNS 8412. Der kan du skrive dine kommentarer og forslag til ny tekst direkte inn i det aktuelle punktet i standardene. Frist for kommentarer er 1. mars 2024. 

For å få tilgang til høringsforslaget, må du logge inn. Du oppretter brukerprofil første gang du bruker høringssystemet, nederst på denne siden. Om du allerede har bruker i høringssystemet, kan du gå direkte til høringsforslagene prNS 8411 og prNS 8412

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Marthe Hagberg i Standard Norge per e-post.

Du kan også lese mer om de to nye forslagene til standarder for kjøp av byggevarer her.