Universell utforming av elbil-ladestasjoner

Ladestasjoner for elbiler må være tilgjengelig for alle. For å få finne de beste løsningene, ønsker Standard Norge å utvikle standarder for universell utforming for slike ladestasjoner.

Elbil står til lading
Foto: Unsplash
7. februar inviterte vi til et digitalt informasjonsmøte hvor vi orienterte mer om planene for dette nye arbeidet. Her kan du lese mer om dette og finne presentasjonene som ble holdt på møtet.
 

Strengere krav fra myndighetene

Stortinget og Regjeringen har satt som mål at alle nye biler som selges skal være nullutslippsbiler innen utgangen av 2025. Denne utviklingen krever en god infrastruktur for elbilladere, og det er særlig viktig at ladestasjoner kan brukes av alle, også av personer med funksjonsnedsettelser. Stadig flere elbiler kommer i størrelser og med tilpasninger som gjør at de kan brukes av personer med funksjonsnedsettelser. Det innebærer at ladestasjonene må være universelt utformet, og det må legges til rette for en god infrastruktur for bruk av elbilladere.
 

Ny standardiseringskomité startes opp

Standard Norge ønsker å etablere en egen standardiseringskomité som skal utvikle standarder for universell utforming for elbil-ladestasjoner. Personbiler er prioritert, men i de første diskusjonene ønsker vi også å se på problemstillinger som gjelder buss, tungtransport og eventuelt andre kjøretøy. Arbeidet med denne komiteen er støttet av Kultur- og likestillingsdepartementet.
 
Vi har som mål å etablere en bredt og balansert sammensatt komité med representanter fra næringslivet, myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner, NGO-er, utdanning og forskning, frivillige organisasjoner, kommuner og forbrukere.
 

Frokostmøtet i opptak

 

Presentasjoner