Lansering av byggblankett for utbyggingsavtaler

Byggblankett 8447 brukes for å regulere plikter og rettigheter mellom en kommune og en utbygger eller grunneier ved utbygging til gjennomføring av en arealplan (utbyggingsavtale). Onsdag 15. november inviterte vi til frokostmøte hvor blanketten ble omtalt fra noen av dem som har deltatt i utviklingen av den.

To peroner håndhilser
Foto: iStock
Utbyggingsavtaler er et viktig verktøy for mange kommuner.
 
Standardiseringskomiteen, SN/K 367 Utbyggingsavtaler, har over flere år jobbet med å utvikle en interaktiv utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger om utbygging til gjennomføring av en arealplan.
 
Utbyggingsavtaler har fram til nå ikke vært standardisert, og å utvikle en blankett for utbyggingsavtale har vært et nybrottsarbeid både faglig og teknisk.
 
Alle standarder inkl. blanketter skal tas opp til vurdering senest hvert femte år. For denne blanketten ønsker vi å gjøre oss noen erfaringer med bruken av verktøyet i markedet og vil gjøre en evaluering ganske snart.

Om det viser seg å være behov for en revisjon før det har gått fem år, vil vi å legge til rette for det. Vi inviterer markedet til å være med på videreutvikling av verktøyet og ønsker at erfaringer og forbedringsforslag blir meldt inn.

Video

Her kan du se deler av frokostmøtet i opptak.

Presentasjoner

De fleste innleggene var muntlige presentasjoner, men her kan du laste ned de lysarkene som ble vist. 

 • Åpning og velkommen (muntlig)
  Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge
 • Hvorfor er en standardisert utbyggingsavtale viktig?
  Knut Fredrik Rasmussen, seniorrådgiver, Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Utviklingen av Byggblankett 8447 Utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger om utbygging til gjennomføring av en arealplan (muntlig)
  Fredrik Holth, dosent ved NMBU og leder av standiseringskomiteen
 • Kommunesidens perspektiv på Byggblankett 8447 (muntlig, ikke inkl. i opptaket)
  Johan Spiten, avdelingsdirektør i KS Advokatene
 • Utbyggersidens perspektiv på Byggblankett 8447 (muntlig)
  Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom
 • Evaluering av Byggblankett 8447 og mulig revisjon
  Marthe Hagberg, prosjektleder, Standard Norge

Kontakt

Har du spørsmål kan du kontakte prosjektleder Marthe Hagberg

Relevante produkter

Se alle produkter

Kurs i Byggblankett 8447

Dette halvdagskurset går gjennom blanketten «punkt for punkt» og vil være nyttig for blant annet kommuner og utbyggere i forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtaler.

Les mer og meld deg på