SirkulæriTET 2023: Hvordan kan standarder bidra til et mer sirkulært matsystem?

Hvordan kan vi i Norge få til en bedre ressursutnytting innenfor landbruk, fiskeri og havbruk? Og hvordan kan standarder være et verktøy for å få til økt samarbeid mellom sektorer og over landegrenser for å utvikle sirkulære systemer? Det var tema på vår konferanse SirkulæriTET 2023 som vi arrangerte 5. desember 2023.

Mat kjøtt fisk grønt
Foto: iStock

Standarder er viktige virkemiddel i utviklingen av et mer sirkulært samfunn. Nasjonalt og internasjonalt er det satt tøffe klima- og miljømål mot 2030 og 2050, og felles standarder er avgjørende for måloppnåelsen.

Video

Her kan du se hele seminaret i opptak.

Innlegg/presentasjoner

Møteleder: Ruth Astrid Sæter

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om vårt arbeid knyttet til sirkulærøkonomi, kan du kontakte prosjektleder Sigridur Thormodsdottir.

Bærekraftshjulet - FNs bærekraftsmål

Standarder bidrar til å nå FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi har fire tematiske nyhetsbrev og ett generelt nyhetsbrev som blir sendt ca. én gang i måneden. Velg et eller flere du vil følge for å holde deg oppdatert.