Ny Norsk Standard for innkjøp av medisinsk utstyr

Norsk Standard for innkjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr ble utgitt mot slutten av 2023. 21. mars inviterte vi til lansering av standarden hvor vi snakket om innholdet og hensikten med den. Her kan du se presentasjonene og opptak fra møtet.

Operasjonsutstyr på et operasjonsbord
Foto: ScanStock

Norsk Standard for kontraktsbestemmelser ved kjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr, NS 8438, inneholder bestemmelser for anskaffelse av IVD-medisinsk utstyr, annet medisinsk utstyr og laboratorieutstyr. Standarden angir alminnelige kontraktsbestemmelser til bruk ved anskaffelse av slikt utstyr, og legger til rette for en balansert risikofordeling mellom kontraktspartene.

Standarden skal være til nytte for innkjøpere og leverandører av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr. Ved å bruke NS 8438 kan partene spare tid, penger og ressurser når de ikke trenger å lage egne avtaler, og de er sikret mest mulig rettferdige avtalevilkår.

NS 8438 angir alminnelige kontraktsbestemmelser basert på rolle- og ansvarsfordeling beskrevet i EU-forordningene om medisinsk utstyr (MDR) og in vitro diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR). Forordningene er implementert i norsk lovverk i forskrift om medisinsk utstyr. Standarden kan også brukes til formål som er utenfor disse forordninger/denne forskriften.

Standarden planlegges også oversatt til engelsk.

Video

Her kan du se opptak av frokostmøtet

Presentasjoner

  • Innholdet i NS 8438
    Silje Jakola-Fjeld, juridisk direktør, Sykehusinnkjøp HF og leder av standardiseringskomiteen
  • Melanors bakgrunn og behov for kontraktstandarden (kommer snart)
    Hella Yngsdal, prosjektleder Melanor
  • Hva betyr standarden for min virksomhet?
    Kitty Amlie Tverrå, seniorrådgiver i økonomiavdelingen ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om temaet, ta kontakt med Leif-Ove Hansen i Standard Norge per e-post.