Ny Norsk standard for coaching på høring

Forslaget til en ny Norsk Standard for coaching er på høring fram til midten av september. Her finner du presentasjoner og opptak fra høringsmøtet vi holdt 30. august 2022.

Flere personer i et møterom
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc
Målet med standarden, NS 11251:2022 Coaching – Krav til kompetanse, er at den skal styrke kvaliteten på norske coacher, slik at kjøpere av coachingtjenester mottar gode leveranser, og at coaching vurderes som et godt bidrag til norske virksomheters måloppnåelse.
 
Standarden er inndelt i ulike fagområder, og er supplert med mengdekrav til utdannelse innenfor de ulike områdene. Dette er gjort for å angi et minstekrav til en profesjonell coach. Vi inviterer nå alle som kan ha interesse av standarden til å komme med tilbakemelding på forslaget.
 

Gi dine tilbakemeldinger

Høringsforslaget finner du på vår gratis tjeneste «Standarder på høring». Det eneste som kreves er at du er registrert som bruker av tjenesten. Der kan du laste ned og kommenterer på forslaget. Det benevnes prNS 11251, og forstavelsen «pr» brukes for å vise at dette er et høringsforslag.
Standarden er på høring fram til 11. september 2022.
 

Innlegg og opptak fra frokostmøtet

Her er presentasjonene som ble holdt og opptak av det digitale høringsmøte.
 
Paal Leveraas, leder av standardiseringskomiteen
 
Hva kan en standard for coaching bety?
Pia Gurstad, Den Norske Coachforening, DNCF
 
Paul O Olson, EMCC Norway