NORSOK S-002 Arbeidsmiljø revideres – åpent innspillsmøte

NORSOK S-002 Arbeidsmiljø er under revisjon, og vi inviterte til frokostmøte 14. februar 2024, for å informere om revisjonen og hvordan man kan komme med innspill fram til 1. mars. Her kan du se opptak av frokostmøtet, og presentasjonene som ble holdt.

To arbeidere som ser utover et område med anleggsarbeid
Foto: Helge Hansen / ©Equinor

Når en utformer innretninger for petroleumsindustrien, utformer en også framtidige arbeidsplasser. Her skal noen arbeide, og det skal skje i et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

Målet med NORSOK S-002 er nettopp å sikre at utformingen av petroleumsinnretninger bidrar til et godt arbeidsmiljø i driftsfasen.

Under frokostmøtet informerte vi om historikken til NORSOK S-002, hvorfor den revideres, hvorfor Havindustritilsynet mener standarden har en viktig rolle, og hvordan revisjonsarbeidet gjennomføres. Det ble også informert om hvordan man kan gi konkrete innspill til forbedring av NORSOK S-002

Dine innspill

Revisjonskomiteen ønsker dine innspill og forbedringsforslag til NORSOK S-002:2018

Send inn forslagene dine her

Frist: 1. mars, 2024.

Video

Her kan du se opptak av innleggene fra frokostmøtet:

Jakob Nærheim - NORSOK S-002 Arbeidsmiljø revideres - hvorfor?
Sølvi Sveen - NORSOK S-002 - en viktig standard for Havindustritilsynet
Ellen Katrine Jensen - Gjennomføring av revisjon - hvem, hva, når og innspill
Spørsmål og innspill

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med Kari-Ann Omli Birkeland hos Standard Norge per e-post.