Lydtekniske løsninger for universell utforming

Den nye standarden NS 8179 ble utgitt ved utgangen av 2023. 15. februar 2024, inviterte vi til frokostmøte, hvor standarden for lydtekniske løsninger ble presentert og det ble diskutert hvordan man kan gjøre riktige valg for å oppnå universell utforming. Her kan du se opptak og presentasjoner fra frokostmøtet.

Elever som rekker opp hånda i et klasserom
Foto: iStock

Universell tilgang til et godt lydmiljø gjennom tekniske løsninger er etterlyst av mange. Det finnes flere ulike veiledninger, men kunnskapen om hvordan man faktisk planlegger, installerer, vedlikeholder og bruker ulike løsninger er lite eller vanskelig tilgjengelig. Målet med denne nye standarden er derfor å beskrive hvordan brukerne kan sikres mest mulig likestilt tilgang til lyd (for alle som kan nyttiggjøre seg lyd). 

Det finnes flere standarder for akustiske krav, tiltak og løsninger, blant annet NS 8175:2019. I tillegg finnes det standarder som beskriver ulike kriterier for universell utforming av lokaler, og det er gitt generelle funksjonskrav i NS-EN 17210:2021, NS 11001-1 og NS 11001-2. 

NS 8179 er tenkt å være et bindeledd mellom disse standardene og skal gi krav og kriterier for valg, bruk og drift av ulike typer lydteknisk utstyr, deres funksjon og dekningsområde. Standarden spesifiserer løsninger for lydoverføring i rom og lokaler i bygninger og beskriver de vanligste situasjonene og lokalene. De lydtekniske løsningene gjelder også for rom og lokaler som ikke er spesifikt nevnt, men har tilsvarende funksjoner. Standarden beskriver derimot ikke individuell tilrettelegging av hjelpemidler som er tilpasset den enkelte bruker. 

Standarden beskriver nødvendig bestillingskompetanse for å velge riktige løsninger. Den beskriver også generelle forhold og betingelser som er relevante å ta hensyn til, i forbindelse med lydtekniske løsninger. Dokumentet beskriver kommunikasjonsmåter, taleoppfattelse, trådløs lydoverføring, ulike typer mikrofoner, høyttalere og hvordan lydteknisk utstyr kan brukes i ulike situasjoner og bygninger.  

Målet er at de lydtekniske løsningene for universell utforming skal bidra til bedre tale- og lytteforhold for alle, inkludert normalhørende, men løsningene vil være spesielt viktige for barn, eldre, personer med nedsatt hørsel, syn eller konsentrasjonsevne, og andre personer med tilsvarende behov. Dette gjelder også personer med et annet morsmål enn det informasjonen formidles på. 

Standarden er relevant for planleggere, bestillere, tiltakshavere, rådgivere, entreprenører, installatører, driftspersonell, beslutningstakere og andre som er ansvarlige for lydsystemer.

Video

Her kan du se opptak fra frokostmøtet

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Iiris Turunen-Rindel i Standard Norge per e-post.