Lansering av revidert NORSOK Z-013 Risiko- og beredskapsvurdering

Standarden for risikoanalyse og beredskapsanalyse i petroleumsindustrien har spilt en viktig rolle i arbeidet med sikkerheten på norsk sokkel. 12. mars inviterte vi til frokostmøte om hva som er nytt i denne revisjonen. Her kan du se opptak og presentasjoner fra frokostmøtet.

Malene Sandøy snakker hos Havtil i Stavanger
Foto: Standard Norge

Tredje revisjon av standarden ble utgitt i januar 2024. Noe som er nytt i denne utgaven er formålstjenlige analyser, forenklede analyser, metoders gyldighetsområde, kunnskapsstyrke og beslutningsstøtte tidsnok.

Video

Her kan du se opptak av frokostmøtet

Denne videoen er transkribert med bruk av kunstig intelligens. Vi gjør oppmerksom på at enkelte skrivefeil kan ha oppstått.

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om temaet, ta kontakt med Standard Norge på petroleum@standard.no.

Relevant standard

Se alle produkter