Lansering av revidert NORSOK U-001 Subsea production systems

En ny utgave av NORSOK U-001 ble publisert på slutten av 2021. Den nye revisjonen har flere nye elementer og standarden er betydelig mer innholdsrik sammenlignet med tidligere versjoner. 26. april, 2022 ble standarden lansert på et eget frokostmøte.

illustrasjonsbilde
Foto: Statoil
Målet med frokostmøtet var å sikre at alle brukerne av standarden har en enhetlig forståelse av gjeldende krav og anbefalinger. På frokostmøtet ble det gitt en orientering om hensikten med standarden, om koblingen til regelverk, og de viktige endringene fra 2015-utgaven ble presentert. I tillegg var det også innlegg om innholdet i tillegg A, B og D.
 

Video

 

Presentasjoner