Informasjonsflyt fra bygg til drift

Standarder som beskriver hva man har i et bygg og hvordan det skal brukes, er viktige for effektivitet i bruksfasen og i hele livsløpet av bygget. 28. september 2022 inviterte vi til frokostmøte og presenterte to nye standarder for dokumentasjon av bygg. Her kan du finne opptak og presentasjonene som ble holdt.

Peke dress
Foto: iStock
Standarder for dokumentasjon av bygg er verktøy og en forutsetning for at vi når målene om grønne bygg og sirkularitet. Dokumentasjon om forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggets deler er en viktig stafettpinne og informasjonsbærer når bygget er klar til bruk og det overleveres fra bygger til eier og drifter.
 
Frokostmøtet omfattet:
 
  • Lanseringen av to nye utgaver av norske grunnlagsstandarder for dokumentasjon av bygg: NS 3456 (FDVU-dokumentasjon) og NS 3451 (bygningsdelstabellen)
  • Betydning av informasjonsflyten fra bygger til eier til drifter
  • Digitalisering av data gjennom livsløpet
  • Praktiske eksempler på dokumentasjon av informasjon og bruk av dokumentasjon
  • Informasjon om et nytt prosjekt for «management of data assets»
  • Hvordan du kan delta i det som skjer på området innenfor utvikling av standarder

Video

Presentasjoner