Hvordan kan standarder bidra i energikrisen?

Skyhøye strømpriser får virksomheter landet rundt til å se på hvordan de kan spare energi. 11. november 2022 lanserte vi to nye standarder som skal gjøre det enklere å innføre et energiledelsessystem etter ISO 50001. Her kan du finne presentasjon og opptak av lanseringen.

Mange lyspærer henger fra taket
Foto: iStock
Globalt er det rundt 50 000 sertifiseringer etter standarden for energiledelse, ISO 50001. I Norge er det fortsatt ganske få, men de som bruker den internasjonale standarden kan vise til betydelige økonomiske og miljømessige besparelser.  
 
På frokostmøtet lanserte vi de to standardene ISO 50004 og 50005 for energiledelse som begge også fastsatt som Norsk Standard.
 
  • NS-ISO 50004 Energiledelsessystemer — Veiledning for implementering, vedlikehold og forbedring av et ISO 50001-energiledelsessystem
  • NS-EN ISO 50005 Veiledning for en stegvis implementering

Video

 

Presentasjoner