Forskning og standardisering hånd i hånd

Horisont Europa peker på standardisering som verktøy for å gi forskningen økt samfunnsnytte. Forskningsrådet og Standard Norge inviterte til frokostmøte (Standard Morgen) 14. juni 2022 med dette som tema.

Flere vindmøller står i sjøen
Foto: Pixabay
I utlysningsteksten til Horizon Europe-prosjekter går det klart fram at standardisering er et av virkemidlene som kan og bør vurderes når det skal søkes om støtte til prosjekter. Hvordan kan dette gjøres, hva er det standardisering kan bidra med, og hva kan fordelen være for forskningsprosjekter å ha Standard Norge med på laget?
 
Det eksisterer en rekke standarder som kan brukes i pågående og kommende forskningsprosjekter, og det kan være relevant å knytte planlagte forskningsprosjekter til kommende standardiseringsprosjekter. Ikke minst kan det være aktuelt å få inn resultater fra forskningsprosjekter i relevante standardiseringsprosjekter med tanke på å spre forskningsresultatene og bidra til å øke samfunns- og næringsnytte. Måter å gjøre dette på kan være å revidere eksisterende standarder slik at de er bedre tilpasset ny forskning eller å initiere helt nye standardiseringsprosjekter
 
Undervisning og forskning er en av syv definerte interessentgrupper i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid. Men i hvilken utstrekning er forskningen representert i standardiseringsprosjekter og hvordan kan standarder og standardisering være til nytte for forskningsprosjekter?
Tove
Inger Nordgard, Forskningsrådet, Marit Sæter, Standard Norge, Diana Saplacan, UiO, Kjell Bengtsson, Jotne, Jacob Mehus, Standard Norge, Ingvild Næss Stub, Standard Norge og Bente Bakos, Forskningsrådet

Presentasjoner