Digitalt produktpass (DPP)

Det starter opp et nytt europeisk standardiseringsprosjekt for å lage standarder for digitale produktpass som en konsekvens av økodesignforordningen. Dette blir et viktig prosjekt også for Norge og vi etablerer en norsk speilkomité som skal følge de europeiske arbeidet. 8. februar 2024 inviterte vi til frokostmøte hvor prosjektet ble presentert.

Dame scanner melkekartong
Foto: iStock

Framtidige krav knyttet til digitalt produktpass, på bakgrunn EU-direktivet «Ecodesign for Sustainable Products Regulation» (ESPR) innebærer at alle leverandører, produsenter og importører blir nødt til å oppgi informasjon om alle produkter som skal ut på det europeiske markedet.

Det vil si at alle produkter skal komme med en digital «tagg» som forteller blant annet om opprinnelse, produksjon, av hvem, av hva og når. I tillegg skal det også gis opplysninger om hvordan produktet kan resirkuleres. Passet skal følge produktet hele livet. Dette medfører at bedrifter må ta i bruk nye teknologier, og innføre nye prosesser for å jobbe med design, produktutvikling og produksjon. 

Standardisering vil spille en viktig rolle i denne sammenheng ved å skape en ramme og et felles system som de ulike løsningene kan bygge på. EU-kommisjonen har derfor gitt et mandat til europeisk standardisering (CEN/CENELEC) om å utvikle harmoniserte standarder. Disse skal ferdigstilles og publiseres før 31. desember 2025. Arbeidet skal foregå i standardiseringskomiteen CEN/CLC/JTC 24 Digital Product Passport – Framework and System. 

At dette blir harmoniserte standarder betyr at de tilfredsstiller kravene i direktivet. Formelt er det EU-kommisjonen som beslutter om det blir harmoniserte standarder etter at de er ferdig utarbeidet. 

Se mer informasjon om det planlagte arbeidet knyttet til DPP, og invitasjon til å delta på oppstartsmøtet i den norske speilkomiteen

8. februar, 2024, inviterte vi til frokostmøte hvor dette prosjektet ble diskutert, og også hvordan man kan engasjere seg i arbeidet. 

Video

Her kan du se opptak av frokostmøtet

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med Sigridur Thormodsdottir i Standard Norge per e-post.