Standard Morgen: Bærekraftige byggverk

Den norske standarden NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk erstattes av NS-EN 16627 Bærekraftige byggverk. Vi har utgitt en veiledning for å bistå i overgangen fra NS 3454 til NS-EN 16627. Her kan du finne presentasjonen og opptak fra frokostmøtet vi arrangerte 27. september 2023.

Høyt hus med mye vegetasjon
Foto: iStock

Norsk Standard for livsløpskostnader for byggverk erstattes av felles europeisk standard

NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon erstattes av en felleseuropeisk standard, NS-EN 16627:2015 Bærekraftige byggverk – Vurdering av bygningers økonomiske prestasjon – Beregningsmetode. Den felles europeiske standarden er oversatt til norsk. Vi har også utgitt en veiledning for å bistå overgangen fra NS 3454:2013 til NS-EN 16627:2015.

En ny beregningsmetode som støtter bærekraftig vurdering av bygninger

Beregningsmetoden i NS 3454:2013 omfatter kalkulasjonsmetodikk og kostnadsoppstilling for kalkulasjon av livsløpskostnader for byggverk og bygningsdeler. Økt oppmerksomhet på bærekraft medfører et behov for å vurdere bygninger i et bærekraftsperspektiv. Derfor er det utviklet en serie standarder som gir et system for vurdering av bygninger i et livsløp. Dette gjøres gjennom vurdering av bygningers miljøprestasjoner, samfunnsmessige og økonomiske prestasjoner. NS 3454:2013 har hatt hovedvekt på den økonomiske dimensjonen, mens NS-EN 16627:2015, sammen med øvrige standarder i serien, tar mer hensyn til alle de tre bærekraftsperspektivene.

Opptak

Her kan du se opptak av frokostmøtet "Bærekraftige byggverk".

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Bjørn Brunstad eller Sigridur Thormodsdottir.

Relevante standarder

Se alle produkter