Automatisk lusetelling i fiskeoppdrett - ny standardiseringskomité

Mattilsynet og Standard Norge ønsker å utvikle en ny Norsk Standard for automatisk lusetelling. 19. oktober 2022 hadde vi innspillsmøte om det nye standardiseringsarbeidet.

Laks med lus
Foto: iStock
Vanskene med å telle og rapportere korrekte tall på lakselus er et stort og kjent problem for oppdrettsnæringen og myndighetene. I dag finnes det ingen løsning for automatisk telling som gjør det mulig med rapportering i sanntid til myndighetene. Samtidig opplever vi at det er stor interesse i næringen for å utvikle nye metoder som vil gjøre dette mulig.
 
Mattilsynet og Standard Norge tar nå initiativ til å utvikle en ny Norsk Standard for automatisk lusetelling. Vi ser for oss at prosjektet vil være av spesielt interesse for oppdrettere, utstyrsprodusenter og forskning.
 

Innspillsmøte

Her kan du laste ned presentasjonene og se opptak av innleggene fra det åpne innspillsmøtet. 
 

Bakgrunn for prosjektet

Lise Rokkones, Mattilsynet
 

Neste generasjons lusekontroll og tellemetoder

Trude Jansen Hagland, produktsjef, Aquabyte

Her kan du se opptak av Trude Jansen Haglands presentasjon

Hvordan lages en god standard og hvordan kan du bidra? 

Hilde Aarefjord, Standard Norge

Spørsmål og svar

Her kan du se opptak av spørsmål og svar