Akustiske kvalitetskriterier for saler for musikkframføring

Standarden NS 8178 beskriver akustiske kriterier for saler som brukes til musikkframføring, som mindre kultursaler og flerbrukssaler. Den er et nasjonalt supplement til ISO 23591 og er på høring fram til 15. februar 2023. Her finner du video og presentasjoner fra frokostmøtet hvor forslaget ble presentert.

Orkester
Foto: Unsplash
Et roms akustiske egenskaper er av avgjørende betydning for hvordan samspillet mellom rommet og musikkinstrumentet fungerer. Når rommets akustiske respons fungerer godt sammen med instrumentet, oppnås det gode forhold for både tilhører og musikkutøver.
 
Grunnlaget for utarbeidelsen av standarder for musikkøverom og framføringslokaler ligger i behovet for at samspillet fungerer i rom og lokaler der det spilles eller øves musikk. I 2021 ble det utgitt en internasjonal standard for musikkøverom, ISO 23591 (benevnt NS-ISO 23591 som Norsk Standard i Norge). Denne er nesten identisk med tidligere NS 8178 fra 2014 med unntak av nasjonale forhold som var inkludert i opprinnelige nasjonale standarden og kriterier for framføringslokaler. Den reviderte NS 8178 som nå er på høring, inneholder derfor kriterier for framføringslokaler og en del av de nasjonale forholdene.
 
Den nye NS 8178 beskriver kriterier for saler som brukes til musikkframføring i lokaler under 6500 m3. Forslaget til standarden er basert på kriteriene for musikkøverom i NS-ISO 23591:2021 der disse er relevante og er ikke gjengitt. Det er også tatt inn utvidede kriterier for scene og sal som ikke var i utgaven fra 2014.  
 
De viktigste endringene i forhold til 2014-utgaven av NS 8178 er derfor at forslaget inneholder kun kriterier for framføringssaler under 6500 m3, og for flerbrukssaler der det er musikkframføring. Når det gjelder kriterier for musikkøverom vises det til NS-ISO 23591:2021.
 
Det er tatt med en utvidet beskrivelse av sceneområdet og tilhørerområdet. Forslaget inneholder også beskrivelse om bruk av aktivt akustisk system (AAS) og hvordan det håndteres bl.a. i forhold til etterklang og bakgrunnsstøy.
 
Forslaget inneholder i tillegg til krav til støy fra tekniske installasjoner etter bygningsteknisk forskrift, grenseverdier for tekniske installasjoner og utstyr som brukes under konserter. Slik virksomhetsstøy inngår ikke i byggteknisk forskrift, men er likevel forstyrrende og plagsom under fremføringer og konserter. Det er derfor ønskelig å stille krav til slike installasjoner og utstyr.
 
Kriteriene i den nye NS 8178 er ikke beregnet brukt for større spesialiserte konsertsaler, operasaler og lignende lokaler som primært er prosjektert for konserter og forestillinger.
 
Alle interesserte er velkomne til å kommentere på forslaget. Hvordan du får tak i høringsforslaget kan du lese nedenfor.
 

Video

 

Presentasjoner