Utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder

Kan vi redusere eller helt fjerne utslipp av klimagasser fra byggeplasser og anleggsområder? Fredag 3. november inviterte vi til frokostmøte hvor vi presenterte et nytt standarddokument, SN/TS 3770, som beskriver tiltak og gir anbefalinger for byggherrer og entreprenører med sikte på nettopp det.

Heisekraner mot blå himmel
Foto: Istock

Frokostmøtet i opptak

Følg lenken for å se opptak av frokostmøtet om utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder.

SN/TS 3770

Standard Norge har sammen med norske aktører utviklet en teknisk spesifikasjon, SN/TS 3770 Utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder, som gir aktørene hjelp til hvordan de skal gå fram for å oppnå utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder, og gir en felles begrepsbruk og definisjoner av systemgrenser og begreper, og en omforent måte å gjennomføre prosjektene på for å effektivisere dem.

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål knyttet til dette området kan du kontakte prosjektleder Anders Hella Bjerke

Les mer om SN/TS 3770

Se video om SN/TS 3770