Kurs

E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011

Standarden NS-EN ISO 19011 Veiledning for revisjon av ledelsessystemer er et nyttig redskap for alle som er involvert i ulike typer revisjoner, internkontroll, verifikasjon og tilsyn, og er anvendelig for både store og små virksomheter, uavhengig av hva virksomheten driver med.

Nettstudier
Foredragsholder er Magnus Robbestad
2 500,-

E-læringskurset gir en innføring i standarden NS-EN ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer som gir teoretisk kompetanse for revisjon av ledelsessystemer med bruk av den internasjonale standarden NS-EN ISO 19011.

Revisjon er det viktigste verktøyet for å verifisere at systemer og standarder etterleves og for å avdekke forbedringsområder. Standarden er generisk, som betyr at den kan brukes for alle typer revisjoner, da standarden er basert på selve revisjonsprosessen og ikke på type revisjon. Kurset gir eksempler fra reelle bedrifter.

Underveis i kurset får du noen kontrollspørsmål, og kurset avsluttes med en kunnskapstest som må være bestått før du kan skrive ut ditt kursbevis. Du kan ta kurset flere ganger og du kan ta testen på nytt dersom du ikke består første gang.

Kursinnhold

For å bli kjent med standarden og dens oppbygging er kurset lagt opp kronologisk og følger kapitlene i standarden:

  • Revisjonsprinsipper
  • Styring av et revisjonsprogram
  • Revisjonsprosessen
  • Rapportering og oppfølging av revisjonsresultater
  • Opplæring og kvalifisering av revisjonspersonell
  • Kontrollspørsmål
  • Kunnskapstest
  • Tips til prosedyrer for revisjon med NS-EN ISO 19011

Mål for kurset

Kurset gjør deg kjent med standarden, og gjør deg i stand til å planlegge og gjennomføre revisjoner av et styringssystem basert på NS-EN ISO 19011.

Målgruppe

Kurset er for revisjonspersonell som utfører revisjon innenfor kvalitet, miljø, HMS, leverandører, prosjekt, økonomi, tilsyn etc.

Gjennomføring

Estimert tidsbruk er ca. 4 timer, men kan gjennomføres i det tempo du selv ønsker. Kurset er tilgjengelig i seks måneder fra første gangs innlogging.

Påmeldingen er bindende etter at tilgangen er gitt.

Standard til kurset

Dersom du ønsker standarden NS-EN ISO 19011 tilgjengelig, kan du som er påmeldt e-læringskurs kjøpe denne med 50 % rabatt. Send e-post til
salg@standard.no for bestilling, eller for å motta rabattkode slik at du selv kan kjøpe standarden i nettbutikken på standard.no.