Trafikksikkerhet – ISO 39001

Den internasjonale standarden for trafikksikkerhet, NS-ISO 39001, skal bidra til å forebygge alvorlige hendelser i trafikken. Standarden er relevant for alle typer transportvirksomheter, både offentlige og private, store og små.

I Norge har vi en nullvisjon når det gjelder drepte og hardt skadde i vegtrafikken, og innen 2024 skal antallet reduseres til 500. Skal vi få til dette, er vi avhengige av at de som kjøper og leverer transporttjenester jobber systematisk med trafikksikkerhet i egen virksomhet.

NS-ISO 39001 – verktøy for sikkerhetskultur

Standarden er et verktøy for å bygge sikkerhetskultur i en virksomhet og beskriver konkret hva som kreves av et styringssystem for vegtrafikksikkerhet.
 
Kravene i standarden omfatter bl.a. en kartlegging av brukere og interessenter og hvilke behov de har, organisasjonens oppgaver og de ansattes roller, ansvar og myndighet. Krav til planlegging, gjennomføring og evaluering av prosesser er også en viktig del av standarden.
 
Kravene er generelle og skal kunne brukes av alle organisasjoner uavhengig av hvilken oppgave de har innen vegtrafikksikkerhet og hvor i verdikjeden organisasjonene er.
 
NS-ISO 39001 inneholder også en kortfattet veiledning om kravene. Standarden er skrevet slik at den skal kunne brukes sammen med andre standarder for styringssystemer, f.eks. ISO 9001 for kvalitetsstyring og ISO 14001 for miljøstyring.

Relevante standarder

Se alle produkter