Miljøterminologi

Standard Norge utvikler kontinuerlig norsk og internasjonal miljøterminologi. Dette har resultert i over 20 000 søkbare miljøtermer i Termbasen.

Jordklode ligger i gresset
Foto: iStock

Hver termpost inneholder:

 • Term på engelsk, bokmål og nynorsk, ofte også på fransk og tysk
 • Synonymer på samme språk
 • Definisjoner
 • Symboler
 • Formler
 • Kildehenvisninger
 • (Primært) faglig bruksområde

Gå til termbasen

Termarbeid i komiteene

Termarbeidet foregår i de tekniske komiteene, sammen med andre miljøfaglige aktiviteter. Dette er nødvendig for at standardene skal bli entydige, og for å muliggjøre effektiv miljøfaglig kommunikasjon nasjonalt og internasjonalt. Ved behov for grundigere innsyn i de miljøfaglige begrepene og faglig kontekst, er det nyttig å bruke teksten som termene er hentet fra. For å finne frem til riktig(e) standard(er) er kildehenvisningene i hver enkelt termpost et nyttig hjelpemiddel.

Miljøledelse – terminologi

Norge har ansvaret for TCG (Terminology coordination group) under den internasjonale miljøledelsekomiteen ISO/TC 207, Environmental management. Arbeidet sikrer entydig, flerspråklig terminologi innenfor alle standardene på fagområdet Miljøledelse. Terminologien er gitt ut i en tolvspråklig standard, NS-EN ISO 14050, Miljøledelse – Terminologi.

Jordkvalitet – terminologi

Gjennom utgivelsen av NS-ISO 11074, Jordkvalitet – Terminologi, er det etablert en omfattende, konsistent flerspråklig terminologi innenfor fagområdene jordkvalitet, forurensning, overvåking, analyse og opprensking av forurenset grunn. Hensikten har vært å sikre god kommunikasjon mellom tilsynsmyndigheter, eiere av forurenset grunn, laboratorier, forskningsmiljøer og andre. Standarden sikrer også et nødvendig, flerspråklig vokabular for lovpålagt nasjonal og internasjonal rapportering.

Miljøterminologi har en bred brukergruppe, typisk:

 • Fagoversettere
 • Forfattere av teknisk dokumentasjon, nasjonalt og internasjonalt
 • Ansvarlige for miljørapportering, nasjonalt og internasjonalt
 • Forsknings- og konsulentmiljøer, innbefattet laboratorier
 • Industribedrifter og annen privat næringsvirksomhet
 • Lokale og sentrale myndigheter
 • (Høyere) Undervisningsinstitusjoner
 • Eiere av miljøproblemer, f.eks. forurenset grunn
 • Allmennhet og (fag)presse.

Standard Norge var den norske partneren i tesaurus-prosjektet. Arbeidet resulterte i en 23-språklig felleseuropeisk miljøtesaurus, GEMET (General Environment Multilingual European Thesaurus).

 

Terminologi for miljøledelse

Se alle produkter

Terminologi for jordkvalitet

Se alle produkter