Z-015N Midlertidig utstyr (2020)

Denne standarden spesifiserer krav til midlertidig utstyr som skal brukes av operatører og deres leverandører eller andre eksterne samarbeidspartnere involvert i offshore olje- og gassaktiviteter, inkludert design, utvikling, produksjon, lagring, distribusjon og annen aktivitet relatert til midlertidig utstyr.

Supplerende filer

  • Samsvarserklæring (vedlegg til fri bruk, Word-fil, norsk versjon)
  • Sjekkliste (matrise til Z-015N, Excel-fil, norsk versjon)
  • Dataark (vedlegg til fri bruk, Word-format, norsk versjon)

Teknisk informasjon

Noen selskaper ønsker å gi ytterligere informasjon til denne standarden. Vi gir en lenke til nettstedet til disse selskapene, men å gi riktig og adekvat informasjon er hvert enkelt selskaps ansvar. Følg lenke under for teknisk informasjon for aktuell installasjon.

NB: Denne informasjonen er for tiden under oppdatering. Noe informasjon nedenfor kan derfor mangle oppdatert innhold.

Aker BP, ConocoPhillips, Equinor, KCA Deutag Drilling Norge AS, Lundin Norway AS, Neptune Energy Norge AS,  Odfjell Drilling, Okea, Point Resources, Seadrill, Shell, Transocean, Vår Energi, Wintershall Dea Norge AS,    

Relevante standarder

Se alle produkter