Spørsmål om praktisk bruk av NORSOK Z-015

Spørsmål om praktisk bruk handler om

Spørsmål 1A - Tilbakevirkende kraft

Standarder har normalt ikke tilbakevirkende kraft, men det er stadig vekk noe usikkerhet i bransjen.

Har Z-015 tilbakevirkende kraft med tanke på:

  • Merking
  • Utstyr
  • Dokumentasjon, for eksempel liste over ex utstyr på Z015 kontainer/utstyr.
  • Hvordan forholde seg til kunder som sier de vil ha oppdaterte lister iht. nyeste utgave

Svar 1A

Z-015:2020 har tilbakevirkende kraft som beskrevet i innledningen. Unntak fra 2020-utgaven er gitt i 5.1.2 tabell 1.

Der det mangler dokumentasjon iht. 2020 må denne oppdateres.

Alle avvik føres opp i samsvarserklæringen.

Spørsmål 1B - Referanse til NORSOK E-001

I tabell 1 står det under "akseptert avvik" at utstyr for sone 2, bygget før NORSOK Z-015:2020 utgaven aksepteres uten tilleggsinfo beskrevet i punkt 9.2 i 2016 utgaven av NORSOK E-001.  Dette er ikke nytt i NORSOK E-001:2016, bare skrevet med litt andre ord. NORSOK E-001:2007 punkt 10.2.3 sier at utstyr merket Ex n (sone 2) må være sertifisert. Dette ble endret i NORSOK E-001:2016 til at elektrisk utstyr for sone 2 må være sertifisert.

Spørsmålet er da hvorfor det godkjennes at elektrisk sone 2 utstyr ikke er sertifisert hvis det er bygget før 2020-12-10 når kravet kom i 2007?

Svar 1B

Referansen til NORSOK E-001 kap. 9.2 i NORSOK Z-015:2020 punkt 5.4.6.1 tabell 10, er ny.

NORSOK Z-015:2012 inneholdt ikke referanse til NORSOK E-001 punkt 10.2.3 (kun 10.2.2).

Spørsmål 1C - Ikrafttredelse

Når trer NORSOK Z-015:2020 i kraft? Når bør operatørselskapene ikke lenger godta utstyr uten oppdatert samsvarserklæring, dataark og sjekklister?

Svar 1C

Siste revisjon av standarden er gyldig fra 1. januar 2021.

Operatørselskapene bør vise noe fleksibilitet. Det anbefales å bruke seks måneder fra 2021-01-01 som en grense for når utstyr uten oppdatert dokumentasjon ikke lenger godtas.

Spørsmål 1D – Samsvarserklæring mot ATEX

Når leverandører oppdaterer samsvarserklæring til 2020-utgave for utstyr som er bygget før 2017 kan det vel ikke krysses av for samsvar med for eksempel ATEX 2014/34/EU FOR-2017-11-29-1849 uten full gjennomgang av utstyret?

Dersom utstyr samsvarer med ATEX 2003, men ikke 2014/2017, kreves det da at ansvarlig person i selskapet forhåndsgodkjenner dette som et avvik?

Svar 1D

Det er riktig at det formelt sett ikke kan krysses for samsvar mot ATEX 2014 dersom det ikke er utført en full gjennomgang av utstyret.

Det vurderes at det ikke er nødvendig å kreve forhåndsgodkjenning av dette, men det bør føres opp som en note i samsvarserklæringen.

NORSOK Z-015 samsvarserklæringen vil vurderes oppdatert med en avkryssingsmulighet for tidligere versjon av ATEX-direktivet. 

Spørsmål 1 E – Vedlikeholdsjournal

NORSOK Z-015 sier at vedlikeholdshistorikk lagres hos leverandør mens vedlikeholdslogg følger dokumentasjon. Vi møter stadig utfordringer med at kontrollører etterspør at vedlikeholdsjournal skal følge utstyret. Kan dere forklare dette?

Svar 1E

Det er forventet at logg for siste utførte vedlikehold følger utstyret, mens historikk utover dette oppbevares av leverandør.

Spørsmål 1F – Samsvarserklæring og avvik

Ved forsendelse av midlertidig utstyr forlanger kontrollører at leverandør må søke avvik på utstyr som er bygget og godkjent iht. NORSOK Z-015:2012 selv om NORSOK Z-015:2020 tillater å bruke det iht. 5.1.2. (side 6).

I 5.1.2 står det at det er akseptert, men at det må være forhåndsgodkjent. I 5.3.1.4.1 d (side 7) står det at det er akseptert.

Samsvarserklæring er oppdatert, og mangler på utstyr i forhold til NORSOK Z-015:2020 er skrevet inn.

Svar 1F

Hvis samsvarserklæring er oppdatert iht. NORSOK Z-015:2020 og utstyr er iht. NORSOK Z-015:2012 trenger dette ikke avviksbehandles. Dette gjelder for de avvik som allerede er diskutert i NORSOK Z-015:2020.

Rekvirent kan i alle tilfeller ha egne krav eller strengere krav enn NORSOK Z-015:2020. Dette vil normalt styres av kontrakter mellom rekvirent og leverandør.

Spørsmål 1G – Informasjon fra rekvirent – hook-up

Når vi får inn nye flyter og rigger er det vanskelig å få fatt i informasjon om hook-up til disse. Hvordan kan vi få til at dette kan bli gjort bedre?

Svar 1G

Anbefaler at forespørsel rettes til de aktuelle selskapene, og at dette bør være tilgjengelig.

Spørsmål 1H – Standardisert bruk av strømtilførsel

Hvorfor kan ikke alle operatører bruke samme kontakt på strømtilførsel?

Svar 1H

Dette hadde vært kjekt, men det er mange faktorer som spiller inn som denne standarden ikke styrer (spenningsnivå, leverandører, etc).

 

Tilbake til alle spørsmålene.