Spørsmål om antistatiske slanger

Spørsmålene handler om

Spørsmål 3A - Merking og dokumentasjon

Punkt 5.4.10 Mekanisk beskriver at viftereimer, drivreimer, slanger og kanaler skal være antistatiske. Hvordan skal dette sjekkes? Kreves det at datablad for slikt utstyr ligger i dokumentasjonsperm som følger enheten?

Faller også kabelkanaler i el-tavler og kapslinger inn under dette?

Svar 3A

Antistatiske slanger/viftereimer/drivreimer/ (luft)kanaler bør ha fysisk merking/henvisning til sertifikat, og skal ha datablad/testrapport tilgjengelig på forespørsel. 

Det er ikke krav om at denne dokumentasjonen følger utstyret (5.8.1).

Dette punktet gjelder kanaler som fører medier som kan medfører antistatisk oppladning, og kabelkanaler i el-tavler og kapslinger faller dermed ikke inn under dette.

Spørsmål 3B - Dokumentasjon av antistatiske slanger

Hvordan skal en dokumentere at systemet har antistatiske slanger? Hvor lang periode har man for å få dette dokumentert i tilfellet?

Svar 3B

Antistatiske slanger bør ha fysisk merking eller henvisning til standard/sertifikat, og skal ha datablad/testrapport tilgjengelig på forespørsel (ref. ISO 8031 kap. 8). Det var krav til antistatiske slanger også i Z-015:2012 (referanse til NEK TR 50404) og det forventes at dette er på plass.

Spørsmål 3C - Måling av antistatiske slanger

Hvordan utføres målinger på antistatiske slanger og hva er anbefalte verdier?

Svar 3C

Slanger finnes i følgende hovedtyper:

  • Isolerende; disse er som hovedregel ikke antistatiske
  • Halvledende
  • Ledende

Noen slanger kan ha ulik inner- og ytterslange, med ulik ledningsevne.

Standarden ISO 8031:2020 beskriver målemetoder for måling av resistans i ledende, antistatiske (halvledende) og isolerende slanger (se kap. 4.2.1).

Anbefalte verdier er beskrevet i IEC 60079-32-1:2013 kap. 7.7.3.2 tabell 15.

Kort oppsummert:

Ledende slanger skal ha en forbindelse fra endekobling til endekobling. Dette kan måles med multimeter. IEC 60079-32-1:2013 pkt. 7.7.3.2 tabell 15 sier under 1 kΩ. 

Halvledende slanger skal ha en resistansverdi ende til ende mellom 1 kΩ og 1 MΩ, (ref. IEC  60079-32-1:2013 pkt. 7.7.3.2 tabell 15). Dette kan testes med megger og 500 V testspenning. 

I henhold til ISO 8031 kap. 8 skal det utstedes testrapport som dokumenterer måleresultat.

Merk at ISO 8028:2017 beskriver slanger til spraymalingsutstyr.

Spørsmål 3D - Tilgjengelighet av dokumentasjon for antistatiske slanger

Hvis slangene ikke er merket, kan det forenkle godkjenning og tilkobling hvis dokumentasjonen er tilgjengelig med utstyret.

Svar 3D

Ja. For å begrense dokumentasjonsmengden er det valgt at denne dokumentasjonen ikke er påkrevd å følge utstyret.

Spørsmål 3E - Kontroll av dokumentasjon

Hvis det kan vises målt lav motstand ende til ende, gods til gods for en slange for kontrolløren, blir det godt nok uavhengig av om det finnes produsent dokumentasjon?

Svar 3E

Ja, men dokumentasjon skal være tilgjengelig hos eier av utstyr, så da bør det utstedes et dokument som beskriver målemetode og -verdi.

Spørsmål 3F - Antistatiske slanger internt brukt på utstyr

Antistatiske slanger - gjelder det også slanger internt brukt på utstyret?

Svar 3F

Ja, dette gjelder alle slanger som fører et medium som kan gi elektrostatisk oppladning

 

Tilbake til alle spørsmålene.