Økodesign

Virksomheter som produserer, importerer eller markedsfører energirelaterte produkter, bør kjenne til Økodesigndirektivet. Målet med direktivet er å beskytte miljøet, redusere produkters potentielle miljøpåvirkning og hjelpe forbrukerne til å velge energieffektive produkter. Europeiske standarder, også utgitt som Norsk Standard, fungerer som hjelpemidler for å ivareta krav i direktivet.

I Norge er det NVE som er ansvarlig myndighet for innføringen av Økodesigndirektivet i det nasjonale lovverket. Økodesigndirektivet fra 21. oktober 2009 gir rammene for fastleggelse av krav til miljøvennlig design av energirelaterte produkter. Dette er et rammedirektiv som gir en overordnet beskrivelse av reglene på området. Økodesigndirektivet setter krav til CE-merking på produktene.

Detaljerte produktrelaterte forordninger er knyttet til direktivet, og i Norge har vi fått økodesignforskriften (lenke til lovdata) som skal sikre implementeringen. 

Standardiseringens rolle

EU har gitt de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC mandat til å utvikle europeiske standarder som skal vise samsvar med krav i Økodesigndirektivet og de produktrelaterte forordningene.

Relevante standarder

Se alle produkter