Måling av fukt i betong og trekonstruksjoner

Standardene NS 3511 og NS 3512 er aktuelle for deg som gjennomfører fuktmålinger i bygninger, både i forbindelse med nybygg og fukt-/vannskader i eksisterende bygninger. Både rådgivende ingeniører, takstmenn, gulvleggere, entreprenører, konsulenter og skadebegrensningsfirmaer har god nytte av disse to standardene.

Ferdige betongelementer blir satt sammen til et bygg
Foto: Pixabay

NS 3511 Måling av relativ fuktighet (RF) i betong fastsetter en metode for måling av relativ fuktighet (RF) i borehull i betongkonstruksjoner. Metoden retter seg inn mot RF-måling i nystøpt betong i forbindelse med uttørkingsprosessen før legging av overflatebelegg, det vil si den siste kontrollmålingen før belegget legges.

NS 3512 Måling av fukt i trekonstruksjoner beskriver en metode for måling av fukt i tre i byggefasen for å hindre innbygging av skadelig fukt som kan føre til vekst av mugg- og råtesopp. Standarden gjelder måling i konstruksjoner der heltre og sammensatte produkter med heltre inngår.

Hvordan utføre korrekt fuktmåling

En korrekt fuktmåling forutsetter både god kunnskap om fuktteori og praktisk gjennomføring. I tillegg er det meget sentralt å ha en tilfredsstillende kompetanse om fuktmåleutstyr og hvordan man vurderer aktuelle feilkilder. NS 3511 og NS 3512 er to nye norske standarder som gir god og aktuell veiledning innenfor fuktmåling, målemetoder og måleapparat.

 

NS 3511

Se alle produkter

NS 3512

Se alle produkter