ISO 14005 for fleksibel, trinnvis implementering av ISO 14001

NS-EN ISO 14005 er et veiledningsdokument som hjelper bedrifter i alle former og størrelser med å få på plass et miljøledelsessystem som passer dem - og å høste fordelene hvert steg på veien.

sjøutsikt med gress

Å implementere et miljøledelsessystem basert på ISO 14001 kan virke som en stor oppgave, men det betyr ikke at det bare er for de største aktørene i markedet. Nøkkelen er å bryte det ned i flere trinn.

Forbedring av miljøprestasjoner gjøres enklere med formelle systemer på plass. Imidlertid kan små og mellomstore bedrifter synes at implementeringen av et miljøledelsessystem er vanskelig på grunn av få ansatte og begrensede ressurser. NS-EN ISO 14005 hjelper små og mellomstore bedrifter å overvinne dette.

Hvordan oppfylle kravene

NS-EN ISO 14005 hjelper til med å gjøre en bedrift i stand til å oppfylle kravene til et miljøledelsessystem på en trinnvis og fleksibel måte, som er tilpasset hver enkelt bedrifts spesifikke behov. Dermed kan man dra nytte av miljøledelsessystemet helt fra begynnelsen, før man til slutt oppfyller kravene i ISO 14001.

Martin Baxter, leder av ISO-komiteen som utviklet standarden, sier at NS-EN ISO 14005 lar selskaper enkelt måle forretningsverdien og fordelene ved å implementere et miljøledelsessystem og sikre at de får avkastning på investeringen.

– Det er mange fordeler med å ta en trinnvis tilnærming, poengterer han.

– Bedrifter kan starte med spesifikke prosjekter som er mest relevante eller presserende, for eksempel å forbedre energieffektivitet eller ressursproduktivitet. Når de vet at disse prosjektene gir suksess, kan de bygge sitt system etter hvert som behovene oppstår, inkorporere kundenes miljøkrav eller engasjere flere av sine ansatte i å forbedre miljøprestasjonene, for til slutt å imøtekomme alle kravene til miljøledelsessystemet, sier Baxter.

Hvorfor implementere ISO 14001

Miljøet endrer seg raskt, og virksomheter må følge med på hva dette betyr for dem for å overleve – og blomstre. Et miljøledelsessystem basert på ISO 14001 hjelper organisasjoner effektivt å håndtere risikoene og utnytte mulighetene som vår verden i endring gir. Implementering av et miljøledelsessystem gir en rekke fordeler, som mer effektiv bruk av naturressurser og energi, økt etterlevelse av lovkrav og bedre forhold til kunder.

Revidert utgave

NS-EN ISO 14005:2019 er en revidert utgave av standarden fra 2010, for å sikre at den er oppdatert og fortsetter å oppfylle markedets behov.

Relevante standarder

Se alle produkter