ISO 14063 Miljøkommunikasjon

Miljøkommunikasjon er en viktig og omfattende oppgave som skal håndteres av en organisasjon, enten et ledelsessystem for miljø er på plass eller ikke. Standarden NS-EN ISO 14063 ble revidert i 2020 og er tilgjengelig både på engelsk og norsk.

Mange tretopper mot himmelen
Foto: Pixabay

I dagens globale økonomi har kommunikasjon om miljømessige verdier, handlinger og prestasjoner blitt en vesentlig aktivitet for organisasjoner både på grunn av økt offentlig oppmerksomhet og interesse, og på grunn av aktiviteter i offentlig administrasjon i tilknytning til miljøet.

Over hele verden blir organisasjoner i økende grad konfrontert med behovet for å gi informasjon til støtte standpunkter og handlinger som er knyttet til policy, og å framlegge og forklare miljømessige implikasjoner som følger av deres aktiviteter, produkter og tjenester. Det er også et økende behov for å lytte til interesseparter og å innarbeide deres oppfatninger og krav som en del av miljøkommunikasjonen.

Miljøkommunikasjon er omfattende

Miljøkommunikasjon er prosessen med å dele informasjon for å bygge tillit, troverdighet og partnerskap, for å øke bevisstheten og for å benytte dette i beslutningsprosessen. De prosessene som brukes, og innholdet i miljøkommunikasjonen, vil variere med formålene og omstendighetene til organisasjonen og kan bygges på saklig informasjon.

Miljøkommunikasjon er mer omfattende enn miljørapportering. Den kan ha mange formål og anta mange former. Miljøkommunikasjon kan være ad hoc eller planlagt. Et eksempel på ad hoc-kommunikasjon er når en leder for et anlegg deltar på et offentlig møte og svarer på spørsmål. Planlagt kommunikasjon kan dekke alt fra begrenset til full deltakelse av interesseparter – enveiskommunikasjon, toveiskommunikasjon eller inkluderende beslutningsprosesser.

Fordeler med miljøkommunikasjon

Miljøkommunikasjon gir ofte mange fordeler, for eksempel ved å:

  • Hjelpe interesseparter til å forstå en organisasjons miljøforpliktelser, miljøpolicyer og miljøprestasjoner
  • Gi innspill/forslag til forbedring av miljøprestasjonene ved en organisasjons aktiviteter, produkter og tjenester, og framskritt i retning av bærekraftig utvikling
  • Bedre forståelsen for interessepartenes behov og oppfatninger for å underbygge tillit og dialog
  • Fremme en organisasjons miljøanseelse, måloppnåelser og miljøprestasjon
  • Heve betydningen av og nivået på miljøbevissthet for å understøtte en miljømessig ansvarlig kultur og miljømessig ansvarlige verdier innenfor organisasjonen
  • Ta opp interesseparters bekymringer og klager angående miljømessige farer knyttet til drift og alvorlige situasjoner
  • Forbedre interesseparters forståelse av organisasjonen
  • Øke forretningsmessig støtte og aksjeeieres tiltro

Gir etablerte prinsipper for kommunikasjon

Standarden gir retningslinjer om miljøkommunikasjon. Den tar for seg generelle prinsipper, policy, strategi og aktiviteter knyttet til både intern og ekstern miljøkommunikasjon, og bruker etablerte tilnærminger for kommunikasjon, tilpasset de spesifikke forholdene som finnes i miljøkommunikasjon. Det gjelder alle organisasjoner uavhengig av størrelse, type, sted, struktur, aktiviteter, produkter og tjenester, og om de har et miljøledelsessystem på plass eller ikke.

Relevante standarder

Se alle produkter