Norsk Standard for klassifikasjon av avfall

Standarden NS 9431 bidrar til en ensartet inndeling av avfall i Norge ved innveiing til avfallsanlegg, samt en uniform presentasjon av avfallsdata.

I avfallsforskriftens kapittel 9 vedlegg II om karakterisering og kriterier for mottak av avfall til deponi refereres det til gjeldende Norsk Standard for klassifisering av avfall. Ved basiskarakteriseringen skal avfallet klassifiseres både etter avfallsstoffnummer (NS 9431) og EAL (Den europeiske avfallslisten).

Bruksområde

Hovedformålet med standarden er å sørge for en standardisert inndeling og rapportering av avfall, for eksempel ved innveiing til avfallsanlegg eller ved rapportering av avfallsdata til kunder og myndigheter. Brukere som har behov for det, kan selv utarbeide underkategorier for registrering av mer detaljert informasjon om forskjellige avfallstyper de håndterer.

Standarden skal brukes:

  • I en del statistikkformål (SSB)
  • Ved karakterisering av avfall til deponi
  • Ved bedriftenes egenkontrollrapportering til forurensningsmyndigheten

I tillegg til krav til bruk hos myndighetene kan standarden også brukes ved:

  • Sammenligning av avfallsmengder mellom regioner og anlegg
  • Karakterisering og beskrivelse av avfall i forbindelse med inngåelse av avtale
  • Fakturering ved kjøp og salg av avfall
  • Rapportering til kunder og avfallsprodusenter

Sist oppdatert: 2022-01-26

NS 9431:2011

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Klassifikasjon av avfall

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang