Tilslag for betong – NS-EN 12620

Standarden NS-EN 12620 angir egenskapene for tilslag og fillere som fås ved produksjon av naturlige, industrielt framstilte eller resirkulerte materialer og blandinger av disse tilslagene for bruk i betong.

NS-EN 12620 dekker tilslag med en ovnstørr korndensitet større enn 2,00 Mg/m3 (2000 kg/m3) for all betong, medregnet betong i samsvar med NS-EN 206-1 og betong brukt i veger og andre dekker og for bruk i prefabrikkerte betongprodukter. Standarden omhandler også resirkulert tilslag med korndensitetmellom 1,50 Mg/m3 (1 500 kg/m3) og 2,00 Mg/m3 (2 000 kg/m3) og resirkulert fint tilslag (4 mm) og gir passende forbehold for begge tilfeller.

Standarden fastslår også at det skal være etablert et kvalitetskontrollsystem for produksjonskontroll, og den er beregnet for evaluering av samsvar av produktene etter denne europeiske standarden.

NS-EN 12620 dekker ikke fillere som skal brukes som bestanddel i sement eller som noe annet enn inerte fillere for betong.

Nasjonale krav til hva som skal deklareres

Det nasjonale tillegget (NA) til standarden inneholder en oversikt over hvilke egenskaper som skal deklareres og dokumenteres ved omsetning av betongtilslag i Norge og hva kravene til de ulike egenskapene er. Kravene er utvidet til å omfatte motstand mot knusing for grovt tilslag (Los Angeles-kategori) og innhold av kalkstein. Dette er i henhold til NS-EN 206:2013+NA:2014 Betong – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar.

For å samle alt på ett sted, og av hensyn til brukerne, er det også vist en sammenstilling av nasjonale krav til tilslag for betong ved at det er tatt inn krav fra NS-EN 206+NA og Statens vegvesen håndbok R762 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier, hovedprosess 8.

Det nasjonale tillegget er innarbeidet i gyldig utgave av standarden (NS-EN 12620:2002+A1:2008+NA:2016). Det kan også kjøpes alene.

Kontaktpersoner

  • Merete Holmen Murvold

    Merete Holmen Murvold

    Prosjektleder 920 55 485
  • Salg / Sales

    Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante standarder

Se alle produkter