Positiv materialidentifikasjon – NS 5855

NS 5855 omfatter positiv materialidentifikasjon (PMI) utført på metalliske materialer og sveiste forbindelser. Standarden kan brukes for PMI utført ved mottak av varer, i løpet av produksjonsprosessen og ved inspeksjon/kontroll av en ferdig vare.

Positiv materialidentifikasjon (PMI) av metalliske komponenter og sveiste forbindelser
Foto: Shutterstock

Standarden spesifiserer krav til kvalifikasjoner på personell og opplæring, kalibrering av PMI-utstyr og utførelse av PMI. I tillegg er det gitt krav til hva en PMI-prosedyre og PMI-rapport skal inneholde. I informative tillegg til standarden er det tatt inn beskrivelse av de to mest kjente PMI-metodene og det er gitt veiledning til utførelse av PMI.

Fordeler

Hva kan brukerne oppnå ved å ta i bruk standarden?

  • Redusere omfang av dokumentasjon i prosjektene og variasjon i rapportering
  • Redusere kostnader til utarbeidelse av PMI-prosedyrer og innkjøp av utstyr
  • Operatørselskap og leverandører kan forholde seg til en felles metode
  • Redusere kostnadene til opplæring av personell

Målgrupper

NS 5855 kan brukes av bedrifter som spesifiserer eller utfører PMI. Den kan også benyttes som anbefalte retningslinjer når utstyrseiere, f.eks. av et prosessanlegg, spesifiserer krav til arbeid på egne systemer.

Målgruppen for standarden kan derfor være engineering selskaper og andre kontraktører, petroleumsindustrien, maritim industri, landbasert industri, fornybar energiselskaper, eiere og brukere av prosessanlegg, leverandører av rør, utstyr og andre komponenter til industrien, og bedrifter som driver med inspeksjon.

Utgitt først på engelsk

Denne norske standarden ble først utgitt på engelsk fordi den i størst grad er rettet mot offshore-bransjen. Januar 2023 ble standarden i tillegg publisert på norsk.

Relevante standarder

Se alle produkter