Bevaring av kulturminner – Vedlikehold og behandling av porøse uorganiske materialer

Standardene NS-EN 17138 og NS-EN 17036 gir retningslinjer for rensing av porøse uorganiske materialer og hvordan utføre kunstig aldring ved hjelp av simulert solstråling for å finne ut av hvilke effekter aldring har, for deretter å kunne bevare og behandle på riktig måte.

NS-EN 17138 Metoder og materialer for rensing av porøse uorganiske materialer

Rengjøring inngår ofte som en del av et planlagt konserverings- eller vedlikeholdsarbeid. Det handler om å fjerne noe uønsket på - eller i umiddelbar nærhet av objektets overflate. Standarden gir retningslinjer for valg av metoder og parametere for optimal rengjøring av porøse uorganiske materiale som naturstein og ulike objekter av steinmaterial. Standarden tar opp de grunnleggende forutsetninger for ulike rengjøringsmetoder og hvordan rengjøringsprosedyren tilpasses til ulike situasjoner. Fordeler og ulemper med de ulike metodene behandles også.

Målgruppen for standarden er yrkesgrupper som arbeider med planlegging og gjennomføring av bevaringstiltak som innebærer rengjøring av stein og steinlignende materiale, som for eksempel bygningsrestaurering, samlingsforvaltning og bevaring av fortidsminner.

NS-EN 17036 Kunstig aldring med simulert solstråling på overflaten av ubehandlede eller behandlede porøse uorganiske materialer

En rekke materialer i den bygde kulturarv, så vel som i visse kunst- og bruksgjenstander faller inn under det kollektive navnet porøse uorganiske materialer. Eksempler på slike materialer er naturstein og ulike typer kunstig steinmaterialer som murstein, stukkatur, keramikk med mere.

For å vurdere hvordan et objekt som er blitt behandlet endres over tid og å finne ut om behandlingsmetodene svekker eller forbedrer motstanden i materialet ved naturlig aldring, er det ofte behov for å kunstig skape en akselerert aldring. Hvor raskt et materiale aldres og hvilke effekter aldring har på egenskapene til materialet kan skylles flere faktorer, hvorav eksponering for solstråling er ett.

Formålet med standarden er å gi en enhetlig metodikk for hvordan kunstig aldring ved hjelp av simulert solstråling utføres på uorganiske porøse materialer. I tillegg til testmetoden beskriver standarden også utstyr som skal brukes og hvordan testprosedyren og testobjektet dokumenteres. Standarden er rettet mot personer og organisasjoner som arbeider i laboratorier for å evaluere og utvikle ulike metoder for bevaring eller annen behandling av porøse uorganiske materialer.

NS-EN 17138

Se alle produkter

NS-EN 17036

Se alle produkter

Standarder for bevaring av kulturminner

Se alle produkter