Betong – NS-EN 206

NS-EN 206 gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende produkter for bygg- og anleggskonstruksjoner. Det nasjonale tillegget til standarden angir egne nasjonale bestemmelser som gjelder for konstruksjoner i Norge.

betongtrapp med midlertidig plankerekkverk

Standarden angir krav til:

  • delmaterialer for betong (som sement, tilslag, blandevann, tilsetningsmaterialer, tilsetningsstoffer og fibre)
  • egenskaper for fersk og herdnet betong og påvisning av disse
  • begrensninger i betongsammensetning
  • betongspesifikasjon
  • levering av fersk betong
  • rutiner for produksjonskontroll
  • samsvarskriterier
  • evaluering av samsvar

Bruksområder

Ved bruk av standarden sikrer en at betongen har en sammensetning (gjennom krav til spesifikasjon) og produseres (gjennom krav til framstilling) på en slik måte at de ønskede egenskapene oppnås. Det er også gitt regler for å kontrollere at den produserte betongen har de forventede egenskapene. Rådgivende ingeniører benytter standarden for å sikre at forutsetninger i prosjekteringen knyttet til betongens egenskaper resulterer i spesifiserte krav til betongprodusenten.

Målgruppe

Primær målgruppe for NS-EN 206 er betongprodusenter, entreprenører og leverandører av delmaterialer til betong. Sekundær målgruppe er rådgivende ingeniører.

Se også NS-EN 1992 Eurokode 2 – Prosjektering av betongkonstruksjoner

Relevante standarder

Se alle produkter