Veiledning for dokumentert informasjon – ISO 10013

ISO 10013 gir veiledning for utvikling og vedlikehold av dokumentert informasjon som er nødvendig for å støtte et effektivt kvalitetsledelsessystem, skreddersydd for organisasjonens spesifikke behov.

Mennesker sitter i møte
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

Forbedret kvalitet, ytelse, effektivitet og forretningsforhold er bare noen av fordelene med å implementere et ledelsessystem for kvalitet som ISO 9001. NS-ISO 10013 Ledelsessystemer for kvalitet – Veiledning for dokumentert informasjon hjelper til med å optimalisere bruken av et kvalitetsledelsessystem og kan også brukes til å støtte andre ledelsessystemer, f.eks. miljø eller arbeidsmiljø. Standarden gjelder for alle organisasjoner, uavhengig av størrelse, kompleksitet eller forretningsmodell.

Bistår med å få det beste ut av ISO 9001

ISO 9001 krever at en organisasjon opprettholder og beholder dokumentert informasjon for å støtte driften av sine prosesser og å ha tillit til at prosessene utføres som planlagt, og ISO 10013 gir veiledning for utvikling og vedlikehold av den dokumenterte informasjonen. Dokumentert informasjon er informasjon som må kontrolleres og kan brukes til å kommunisere, for å gi objektive bevis eller for å dele kunnskap. Det gjør det mulig å bevare kunnskapen og erfaringene til organisasjonen og kan skape verdi for å støtte forbedring av produkter eller tjenester.

ISO 10013 tar hensyn til organisasjonens spesifikke behov, inkludert de juridiske og forskriftsmessige rammene, interessentenes behov og forventninger, risiko og muligheter, samt organisasjonens strategiske retning når man planlegger den dokumenterte informasjonen som skal vedlikeholdes og beholdes.

Ny utgave i 2021

2021-utgaven av ISO 10013 erkjenner fremskritt i dokumentasjon som har skjedd siden forrige utgivelse, for eksempel forbedringer av sikkerhetstiltak og fremveksten av automatisering for å kontrollere prosessflyten.

I den forrige utgaven av ISO 10013 fra 2001, ble et hierarki av dokumentasjon, for eksempel en kvalitetsmanual, prosedyrer, arbeidsinstruksjoner og skjemaer/sjekklister, foreslått som en måte å dokumentere kvalitetsledelsessystemet på. Den nye utgaven foreskriver ikke et bestemt hierarki, men gjenspeiler elektroniske mediers evne til å organisere seg på en rekke måter. Det er viktig å innse at selv om det ikke er nødvendig med en kvalitetsmanual, kan den fortsatt være nyttig, og mange sektorspesifikke standarder krever fortsatt "kvalitetsmanualer og dokumenterte prosedyrer".

ISO 10014 Veiledning for å realisere finansielle og økonomiske fordeler

NS-ISO 10014 Ledelsessystemer for kvalitet – Ledelse av en organisasjon for kvalitetsresultater – Veiledning for å realisere finansielle og økonomiske fordeler er rettet mot toppledelsen i en organisasjon og gir retningslinjer for å realisere finansielle og økonomiske fordeler ved å bruke en ovenfra og ned-strukturert tilnærming.

Den strukturerte tilnærmingen bruker kvalitetsledelsesprinsippene og kvalitetsledelsessystemet beskrevet i ISO 9000-familien av ledelsessystemstandarder for å:

  • Overvåke og administrere trender i viktige prestasjonsberegninger
  • Iverksette forbedringstiltak basert på de observerte beregningene

ISO 10014 gjelder for alle organisasjoner, uavhengig av størrelse, kompleksitet eller forretningsmodell. Standarden utfyller ISO 9001 og ISO 9004 for ytelsesforbedringer og gir eksempler på oppnåelige fordeler ved bruk av konsepter i disse standardene. Dette dokumentet identifiserer tilhørende praktiske ledelsesmetoder og verktøy for å hjelpe til med å realisere fordelene.

NS-ISO 10013

Se alle produkter

NS-ISO 10014

Se alle produkter