Håndbok om ISO 9001 for små bedrifter

Håndboken heter NS-EN ISO 9001:2015 i små bedrifter og gir veiledning til små og mellomstore virksomheter som ønsker å implementere et ledelsessystem for kvalitet basert på den internasjonale standarden NS-EN ISO 9001.

Håndboken gir praktiske råd og konkrete eksempler om alle aspekter ved utvikling av et kvalitetsledelsessystem, fra hvordan man går i gang med arbeidet til hva man må gjøre for å bli sertifisert. Dette inkluderer praktiske råd om forskjellige måter å nærme seg et kvalitetsledelsessystem og en detaljert veiledning til hvert av elementene i 2015-utgaven av ISO 9001.

Tilpasset behovene til SMB

Rådene i håndboken er tilpasset små og mellomstore virksomheter som ofte har andre behov og utfordringer sammenlignet med store organisasjoner, for eksempel andre måter å jobbe på og ofte begrenset med ressurser.

Tanken er å gi praktisk hjelp til hvordan ISO 9001 kan tilpasses SMBers behov. Dette inkluderer steg for steg-veiledning om implementering og sektorspesifikke eksempler for forskjellige typer virksomheter, slik som konsulentorganisasjoner, produsentbedrifter og tjenesteleverandører.

Håndboken gir også en forklaring på hva et kvalitetsledelsessystem er og hvordan dette kan hjelpe virksomheten til å forbedre kvaliteten på produktene den leverer og på den måten forbedre tilliten og omdømmet.

Håndboken er delt inn i følgende kapitler:

  • Ledelsessystem for kvalitet
  • Hvordan begynne
  • Veiledning om NS-EN ISO 9001
  • Metode for å iverksette NS-EN ISO 9001 i små bedrifter
  • Sertifiseringsprosessen
  • De sju prinsippene for kvalitetsstyring som danner grunnlaget for NS-EN ISO 9001:2015

Internasjonal håndbok i norsk utgave

Håndboken er en norsk oversettelse av «ISO 9001:2015 for Small Enterprises». Den er skrevet av en arbeidsgruppe med eksperter knyttet til ISOs standardiseringskomité for kvalitetsledelse, ISO/TC 176.

Håndboken er et støttedokument til NS-EN ISO 9001:2015 og verken føyer til nye krav eller endrer kravene i standarden.