Medarbeideres medvirkning i kvalitetsledelse – ISO 10018

Engasjerte ansatte på alle nivåer i organisasjonen er avgjørende for organisasjonens evne til å skape og levere verdi til sine kunder. ISO 10018 viser vei.

personer store puslespillbiter på grå-grønt gulv

Medarbeidernes engasjement er den personlige forpliktelsen de ansatte har til organisasjonen og dens mål. Denne forpliktelsen betyr at de faktisk bryr seg om sitt arbeid og deres organisasjon. De jobber ikke bare for en lønnssjekk, men investerer krefter for å nå organisasjonens mål. Det er her ISO 10018 kan gjøre en forskjell.

Styrker de ansattes involvering

NS-ISO 10018:2020 Kvalitetsledelse – Veiledning for personellets medvirkning, erkjenner at det kan være vanskelig å oppmuntre personalet til å ta i bruk kvalitetsledelsessystemer og forstå hvordan de er relevante for deres daglige arbeid. Ved å fokusere på bedre integrering av engasjementsstrategier, gir standarden et rammeverk for å styrke de ansattes involvering og kompetanse i en organisasjon, og hjelper dem til å føle seg en verdsatt del av den.

Kontinuerlig arbeid

ISO 10018 er rettet mot alle organisasjoner, uavhengig av størrelse, type eller aktivitet. Målet er å bringe kvalitetsledelsesprinsippene ned på personalnivå, og standarden er designet for å bli referert til regelmessig og ikke bare overlevert til ansatte i permer og deretter igjen for å samle støv på hyllen.

Relevante standarder

Se alle produkter